Anjely potraka

Ny anjely potraka, ao amin' ireo lovantsofina jiosy sy kristiana ary miozomana, dia anjely voaroaka avy ao amin' ny Paradisa mba hanasaziana azy noho ny tsy fankatoavany an' Andriamanitra na ny fikomiany tamin' Andriamanitra. Hita koa ao amin' ireo fivavahana hafa, toy ny hindoisma, ny firesahana ny amin' ny anjely potraka izay lohahevitra ara-javakanto ankafizin' ny maro.

Sarin' ireo anjely potraka nataon' i Gustave Doré ao amin' ny boky Paradise Lost an' i John Milton (1866)

Anjely potraka ao amin' ny lovam-pinoana jiosyHanova

Maro ireo andalana ao amin' ny Baiboly hebreo izay heverina fa miresaka ny amin' ny fahapotrahan' ny anjely, isan' izany ny hita ao amin' ny Bokin' ny Genesisy, ny ao amin' ny Bokin' i Isaia, ny ao amin' ny Bokin' i Ezekiela.

Ao amin' ireo boky kanônikaHanova

Araka ny Bokin' ny JenezyHanova

"1 Nony efa niantomboka ho maro ny olona teto ambonin' ny tany ary efa niteraka zazavavy izy, 2 dia hitan' ireo zanak' Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin' ny olombelona, ka naka vady tamin' izy ireo izy, dia tamin' izay rehetra tiany. 3 Ary hoy Iaveh: Tsy hipetraka mandrakariva ao amin' ny olombelona ny fanahiko; fa nofo fotsiny ihany ny olombelona, ary ho roa-polo amby zato taona no androny. 4 Ary tamin' izany andro izany dia nisy ny rapeton' olona teto ambonin' ny tany, dia rahefa nankamin' ny zanakavavin' ny olombelona ny zanak' Andriamanitra, sy efa nahary zaza taminy. Ary ireny no olo-mahery nalaza hatrizay ela izay." (Jenezy 6: 1-4, Ny Baiboly Masina)

Araka ny Bokin' i IzaiaHanova

"hoventesinao izao hira faniniana izao, ny amin' ny mpanjakan' i Babilona, ka hataonao hoe: Akory ity niafaran' ilay mpanjaka manao jadona, ary nitsaharan' ny fampahoriana?" (Izaia 14.4).

"12 Akory ity hianao no potraka avy any an-danitra, ry kintana mamirapiratra, zanaky ny maraina? Akory ity hianao no mitsingidina amin' ny tany, hianao ilay mpandrava firenena? 13 Hianao ilay nanao anakampo hoe: Hiakatra any an-danitra aho; ary ambony mihoatra ny kintan' Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako; hipetraka eo ambonin' ny tendrombohitry ny fivoriana, eny amin' ny avaratra avo tsy hita noanoa; 14 hisondrotra any an-tampon' ny rahona, ary hitovy amin' ny Avo Indrindra! 15 Kanjo indro hianao latsaka aty amin' ny seoly aty amin' ny hantsana lalina tsy hita noanoa!" (Izaia 14.12-15).

Araka ny Bokin' i EzekielaHanova

"Hianao no Kerobima voahosotra hiaro, napetrako tao amin' ny tendrombohitra masin' Andriamanitra; tao hianao; nandeha teo afovoan' ny vato mirehitra." (Ezekiela 28. 14)

Ao amin' ireo boky apôkrifaHanova

Araka ny Bokin' i HenôkaHanova

Miresaka ny amin' ny anjely potraka ny Boky voalohan' i Henôka.

Araka ny Boky faharoan' i HenôkaHanova

Miresaka ny amin' ny anjely potraka ny Boky faharoan' i Henôka.

Araka ny Bokin' i JobilyHanova

Miresaka ny amin' ny anjely potraka ny Bokin' ny Jobily.

Araka ny fampianaran' ny jodaisma rabinikaHanova

Araka ny kabalaHanova

Anjely potraka ao amin' ny finoana kristianaHanova

Ao amin' ny BaibolyHanova

Ao amin' ny Testamenta TalohaHanova

Ao amin' ny Testamenta VaovaoHanova

Teo amin' ireo KristianaHanova

Teo amin' ireo Kristiana voalohanyHanova

Ao amin' ny katôlisismaHanova

Aoamin' ireo fiangonana ôrtôdôksaHanova

Ao amin' ny prôtestantismaHanova

Ao amin' ny silamoHanova

I IblisyHanova

I Harota sy i MarotaHanova

Jereo koaHanova