Ny legioma dia zavamaniry na ampahan-javamaniry azo hanina avy amin' ny karazana anana sy ahitra. Izany ampahany izany dia mety ho ny fakany (karaoty, betiravy), ny vodiny (ovy, vomanga), fotony (tongolo), zanany tanora (asiperza), tahony (tongoloherana), raviny (betiravy, seleria), raviny (salady), voniny (laisoa), voany (voatabia, kôkômbra), na voa (voanjobory, tsaramaso), sns.

Ny lanja ara-tsakafon’ ny legioma hanova

Loharanon' otrikaina sy mineraly ary tsiraka ny ankamaroan' ny legioma, ary tsy misy tavy loatra. Amin' ny ankapobeny dia mitondra kalôria kely ho an' ny vatana ny fihinanana azy ireo. Ny legioma dia ilaina amin' ny fifandanjan' ny sakafo. Tsy mitovy ny lanja ara-tsakafo mahavelona entin' ny legioma maitso sy ny legioma maina (na voamaina); tena manome hery betsaka ireo farany ireo fa tsy toy ny legioma maitso.

Sokajin' ny legioma hanova

Miankina amin' ny taovan-javamaniry izay azo atao sakafo sy ny toetrany no anasokajiana ny legioma, ohatra: ny raviny, ny tahony, ny fakany, ny vodiny, fotony, ny voany lena, ny voany maina. Amin' ny fiteny andavanandro, ny legioma maitso (ravina, voankazo miloko maitso sy ny hatanorany) dia avahana amin' ny legioma maina (voamaina).

Legioma maina hanova

Ny legioma maina na voamaina dia ireo voa azo atao sakafo rehefa matoy. Ny tsy fahampian' ny rano ao aminy, manodidina ny 12 %, dia mahatonga azy ireo ho azo tahirizina ela lavitra ny hamandoana. Anisan' ny legioma maina ny tsaramaso, ny tsiasisa, ny voanjobory ary ny kabaro. Ny voanjo sy ny sôza kosa, izay voa be menaka, dia tsy heverina ho isan' ny legioma maina.

Legioma maitso hanova

Ny legioma maitso dia azo sokajina araka ny taova atao sakafo.

Ny legioma ravina hanova

Ny legioma ravina na anana dia ravin-javamaniry azo hanina. Isan' izany indrindra ireo fihinana manta toy ny salady, matetika ampiarahina amin' ny fanatsaran-tsiro sy hanitra noho ny fatsatsony sy ny ngidiny voajanahary; fa anisany koa ny laisoa sy ny epinara ary ny seleria, ny tongolobe, ny anana trôpikaly isan-karazany.

Ny legioma taho hanova

Ny legioma taho no legioma hanina ny ampahany amin' ny tahony na ny zanany mitsimoka amin' ny asiperza, ny solofom-bolo na ny vodi-tongolo izay matetika ampiasaina ho fanatsaran-tsakafo toy ny tongolo gasy sy ny tongolobe.

Ny legioma voniny hanova

Amin' ny legioma voniny dia ny tamba-bony na ny vonin' ny zavamaniry no atao sakafo, isan' izany ny soflera, ny kapra, na ny artisô.

Ny legioma fakany hanova

Ny legioma fakany dia ny betiravy, ny karaoty ny anambe (na nave), ny rady (na radisa), sns.

Ny legioma voany hanova

Ny legioma voany dia hanina toy ny anana, izay voa na taova mitondra voa, ka isan' izany ny zavamaniry toy ny baranjely, ny zavôka, ny kôkômbra, ny korzety, ny voatavo, ny taboara, ny voatango, ny ôliva, ny voazavo, ny dipoavatra, ny sakay, ny voatabia, ny tsaramaso maitso, sns.

Ny legioma vodiny hanova

Ny legioma vodiny dia vokatry ny fihangezan' ny ampahany milevina anaty tany. Miavaka izy ireo amin' ny fisian' ny tahirin-gliosida ao aminy, toy ny bodoa, ny tapetaka, ny vomanga ary ny ovy.

Ny ahitra manitra hanova

Ny ahitra manitra dia ampiasaina ho fanatsarana ny tsiro sy ny fofon-tsakafo. Tsy tena azo lazaina ho legioma anefa izy ireo, anisan' izany ny bazilika, ny serfey, ny persily ary ny solila.

Jereo koa hanova