Josia (mpanjakan'i Jodà)

I Josia na Josiasa dia mpajaka faha-16 tao amin'ny Fanjakan'i Jodà nandimby an'i Amona. Nanjaka tamin'ny taona 639 hatramin'ny 609 tal. J.K. nahafaty azy atao Megido tamin'ny ady nifanaovany tamin'ny farao Neko II. Izy no rain'ny mpajakan'i Jodà telolahy izay nandimby azy, dia i Joahaza sy i Joiakima (na Joakima) ary i Zedekia. Niara-belona taminy ny mpaminany Zefania (na Sôfônia) ary natao hoe Davida vaovao.

Nitomany i Josia rehefa novakina taminy ny Bokin'ny Lalàna - nataon'i Julius Schnorr von Carolsfeld - taona 1858.

TantaranyModifier

Araka ny Boky faharoan'ny Mpanjaka dia nandidy ny hanarenana ny fahasimban'ny Tempolin'i Solomona i Josia tamin'ny faha-18 taona nitondrany. Tamin'izany no nilazan'ny mpisoronabe Helkia (na Helkiasa) fa nahita ny Bokin'ny Lalàna tao an-tempoly (2Mpanj. 22.8). Rehefa avy novakina ilay boky dia nitomany i Josia ka naniraka haka hevitra amin'Andriamanitra satria heveriny fa tsy nanaraka ny lalàn'Andriamanitra hatry ny ela ny fanjakàny.

Niteny tamin'ny mpaminanivavy atao hoe Holda ireo mpanompon'i Josia. Nanambara io mpaminany io fa manameloka ny Fanjakan'i Jodà Andriamanitra nefa tsy hahita izay loza izany i Josia izay niverina nanaraka ny Lalàna. Nasain'i Josia novakina tamasom-bahoaka tao an-tempoly ilay boky ary nampamongoriny ireo fanompoam-pivavahana izay nifanohitra amin'ny Lalàn'i Iahveh teo amin'ny fanjakàny. Narodany ny sarin-tsampy sy ireo fitoerana fanompoam-pivavahana ary nofoanany ireo mpisoron'izany fivavahana izany. Izany no atao hoe "fanavaozam-pivavahan'i Josia". Nopotehiny ny ombilahy kely volamena naorin'i Jeroboama I mpanjakan'i Israely tao Betela telonjato taona lasa izay. Nandidy ny vahoakany hankalaza ny firavoravoan'ny Pesah (Paska jiosy) ka tamin'ny fomba farany izay tsara izay tsy nisy hatramin'ny vanimpotoan'ny mpitsara no nanatanterahana izany.

 
Ny nahafatesan'ny mpanjaka Josia, nataon'i Francesco Conti

Milaza ny Baiboly fa i Josia no mpanjaka faran'izay sarotiny tamin'ny fanarahana ny Lalàn'i Mosesy (na Moizy). Tsy ampy hifandanja amin'ny fanaovan'i Manase, mpanjakan'i Jodà sady raibeny, tsinontsinona an'i Iahveh Andriamanitr'i Israely anefa izany.

Tamin'ny ady nifanaovan'ny tafik'i Jodà tamin'ny farao Nekao II dia maty tao megido i Josia ka nentina tany Jerisalema ary nalevina ao.

Jereo koa:Modifier

Mpanjakan'i JodàModifier

Saoly - Isboseta - Davida - Solomona (na Salômôna) - Rehoboama (na Roboama) - Abiama (na Abia) - Asa - Josafata - Jehorama (na Jorama) - Ahazia (na Okoziasa) - Atalia - Joasy (na Joasa) - Amazia (na Amaziasa) - Ozia (na Oziasa na Azaria na Azariasa) - Jotama - Ahaza (na Akaza) - Hezekia (na Ezekiasa) - Manase - Amona - Josia (na Josiasa) - Joahaza (na Joakaza) -Joiakima (na Joakima) - Joiakina (na Joasina na Jekonia na Jekoniasa) - Zedekia (na Sedekiasa).