Ny Lalàn' i Mosesy na Lalàn' i Môizy, izay hafohezina indraindray amin' ny hoe Lalàna, dia fitambaran' ny fitsipika sy fampianaraha tokony harahina nomen' Andriamanitra ny vahoakan' i Israely tamin' ny alalan' i Mosesy na Môizy, izay voasoratra ao amin' ny Torah (na Pentateoka).

Ny Vatofisaka mirakitra ny Lalàna, ampahan-tsary ao amin' ny Menorah de la Knesset, nataon' i Benno Elkan, any Jérusalem.

Atao hoe תֹּורַת מֹשֶׁה / Torat Moshé, izany amin' ny teny hebreo fa Nόμος Μωυσῆ / Nómos Mōusē kosa amin' ny teny grika (ao amin' ny Septoajinta)

Nomen' i Iahveh ny Israelita ny Lalàn' i Mosesy, araka ny Bokin' ny Eksôdôsy na Eksaody (Eks. 19.5-6). Miantso ho amin' ny firahalahiana eo amin' ny samy Israelita (na samy Jiosy) izay mitandrina ny lalàna ny Lalàn' i Mosesy. Mametraka ny fototry ny kolontsaina jiosy taloha izay manome lanja ny samy Jiosy izany.

Jereo koa Hanova