I Midiana na Madiana dia zanaka fahefatr'i Abrahama tamin'i Ketora, dia ilay vehivavy novadin'i Abrahama taorian'ny nahafatesan'i Saraha. I Zimràna sy i Joksàna sy i Isbaka ary i Soa no rahalahiny, araka ny voalazan'ny Baiboly. Atao hoe מִדְיָן / Midian izany anarana izany amin'ny teny hebreo. Izy no heverina fa razamben'ny vahoaka atao hoe Midianita na Madianita izay hita ao amin'ny literatiora hebreo.

Ny tanin'ny Midianita