Imparfait de l'indicatif

Ny imparfait de l'indicatif dia filazam-potoana ao amin' ny filaza tsotra (mode indicatif) ao amin' ny fitsipiteny frantsay, izay ampiasaina amin' ny ankapobeny amin' ny firesahana zava-miseho na zava-misy tamin' ny fotoana lasa izay tsy heverina na tsy fantatra na tsy aseho ny fiafarany (fanehoan-javatra mivelatra sy tsy efa, izay ifanoherany amin' ny passé simple (fanehoan-javatra mifintina) sy amin' ny passé composé (fanehoan-javatra efa) na dia samy iresahana zava-mitranga amin' ny fotoana lasa. Izany koa no antony ampiasana azy hiresahana zava-mitranga miverimberina tany amin' ny fotoana lasa nefa tsy heverina na tsy aseho ny fetran' izany fiverimberenanana izany. Mety iresahana zavatra hitranga tao amin' ny fotoana lasa ny imparfait de l'indicatif (hoavy ao amin' ny lasa).

Manana heviny hafa koa ny imparfait de l'indicatif izay tsy dia natao hiresahana ny fotoana lasa loatra fa iresahana zavatra tsy tanteraka na tsy misy ankehitriny na amin' ny hoavy fa an' eritreritra fotsiny nefa tiana horesahina ny mety ho vokany raha nitranga.

Ny endriky ny imparfait de l'indicatif

hanova

Ny endriky ny imparfait de l'indicatif dia fikambanan' ny fototry ny matoanteny sy fiafaran-teny an' io filazam-potoana io manokana: je ....-ais, tu ....-ais, il/elle ....-ait, nous ....-ions, vous ....-iez, ils/elles ....-aient. Ny fototry ny matoanteny anefa mety tsy hitovy tanteraka amin' ny an' ny infinitif nefa tsy maintsy mitovy amin' ny an' ny présent de l'indicatif manandrify ny nous.

Endrika tsy ahitana fiafaran-teny misy -ss-

hanova

Maro ny matoanteny manana endriky ny imparfait de l'indicatif izay manakambana avy hatrany ny fototra sy ny fiafaran-tenin' io filazam-potoana io. Izany no mitranga ao amin' ny matoanten' ny vondrona voalohany sy ny an' ny matoanteny sasany ao amin' ny vondrona fahatelo: je ....-ais, tu ....-ais, il/elle ....-ait, nous ....-ions, vous ....-iez, ils/elles ....-aient.

Etre
 • J'étais
 • Tu étais
 • Il/elle était
 • Nous étions
 • Vous étiez
 • Ils/elles étaient
Avoir
 • J'avais
 • Tu avais
 • Il/elle avait
 • Nous avions
 • Vous aviez
 • Ils/elles avaient
Aimer
 • J’aimais
 • Tu aimais
 • Il/elle aimait
 • Nous aimions
 • Vous aimiez
 • Ils/elles aimaient
Chanter
 • Je chantais
 • Tu chantais
 • Il/elle chantait
 • Nous chantions
 • Vous chantiez
 • Ils/elles chantaient
Manger
 • Je mangeais
 • Tu mangeais
 • Il/elle mangeait
 • Nous mangions
 • Vous mangiez
 • Ils/elles mangeaient
Aller
 • J'allais
 • Tu allais
 • Il/elle allait
 • Nous allions
 • Vous alliez
 • Ils/elles allaient

Endrika ahitana fiafaran-teny misy -ss-

hanova

Misy ny endiriky ny imparfait de l'indicatif manakambana ny fototra amin' ny fiafaran-teny misy -ss-, indrindra ny matoanteny ao amin' ny vondrona faharoa (manana infinitif miafara amin' ny -ir) sy ny ao amin' ny vondrona fahatelo (indrindra ireo manana infinitif miafara amin' ny -aître na -oître): je ....-ssais, tu ....-ssais, il/elle ....-ssait, nous ....-ssions, vous ....-ssiez, ils/elles ....-ssaient.

Finir
 • Je finissais
 • Tu finissais
 • Il/elle finissait
 • Nous finissions
 • Vous finissiez
 • Ils/elles finissaient
Haïr
 • Je haïssais
 • Tu haïssais
 • Il/elle haïssait
 • Nous haïssions
 • Vous haïssiez
 • Ils/elles haïssaient
Maudire
 • Je maudissais
 • Tu maudissais
 • Il/elle maudissait
 • Nous maudissions
 • Vous maudissiez
 • Ils/elles maudissaient
Vêtir
 • Je vêtais
 • Tu vêtais
 • Il/elle vêtait
 • Nous vêtions
 • Vous vêtiez
 • Ils/elles vêtaient
Croître
 • Je croissais
 • Tu croissais
 • Il/elle croissait
 • Nous croissions
 • Vous croissiez
 • Ils/elles croissaient
Naître
 • Je naissais
 • Tu naissais
 • Il/elle naissait
 • Nous naissions
 • Vous naissiez
 • Ils/elles naissaient
Paraître
 • Je paraissais
 • Tu paraissais
 • Il/elle paraissait
 • Nous paraissions
 • Vous paraissiez
 • Ils/elles paraissaient
Connaître
 • Je connaissais
 • Tu connaissais
 • Il/elle connaissait
 • Nous connaissions
 • Vous connaissiez
 • Ils/elles connaissaient

Fampiasana ny imparfait de l'indicatif hiresahana ny lasa

hanova

Fampiasana azy amin' ny ankapobeny

hanova

Ny imparfait de l'indicatif dia ampiasaina hiresahana asa na zava-miseho tiana haseho ho andalam-pitrangana, na toetra mitohy sy maharitra, izay tsy fantatra na tsy heverina ny fanombohany sy ny fiafarany.

Ohatra:

 • Il chantait à cet instant précis.

Enti-maneho ny fifanindrian' ny fotoam-pitragana

hanova

Ny imparfait de l'indicatif dia enti-mampisongadina ny fifanindrian' ny fotoam-pitrangan' ny asa na toetra roa na maro. Raha samy tsy heverina ny fari-potoana aharetan' ireo asa na toetra ireo dia samy atao amin' ny imparfait de l'indicatif ny matoanteny rehetra. Raha fohy kokoa ny fari-potoana itragan' ny iray na sasany amin' ireo toatra na asa ireo dia atao amin' ny passé simple (raha tsy mahakasika ny fotoana ankehitriny na ny fotoana iresahana) na amin' ny passé composé (raha mahakasika ny fotoana ankehitriny na ny fotoana iresahana) ny matoanteny manambara ireo toetra na asa tsy maharitra ireo.

Ohatra:

 • Je suis sorti parce qu'il faisait beau.
 • Il disparaissait quand j'arrivai.
 • Il disparaissait quand je suis arrivé.
 • Quand il la trouva, elle portait une robe blanche.

Fampirindrana filazam-potoana lasa

hanova

Ampiasaina hasolo ny présent de l'indicatif ny imparfait de l'indicatif ao amin' ny fampirindrana filazam-potoana raha amin' ny filazam-potoana lasa (passé simple, imparfait de l'indicatif, passé composé, sns) ny matoanteny ao amin' ny fehezankevitra iankinana. Izany no mitranga amin' ny tati-bolana.

Ohatra:

 • J'aperçus qu' il réfléchissait. (ampitahao amin' ny hoe: J'aperçois qu'il réfléchit.)
 • J'ai aperçu qu' il réfléchissait. (ampitahao amin' ny hoe: J'aperçois qu'il réfléchit.)
 • J'apercevais qu' il réfléchissait. (ampitahao amin' ny hoe: J'aperçois qu'il réfléchit.)
 • Il a dit qu'il n'aimait pas cette personne. (ampitahao amin' ny hoe: Il dit qu' il n'aime pas cette personne.)

Fahazarana tany amin' ny fotoana lasa

hanova

Ampiasaina ny imparfait de l'indicatif raha tiana ny hanasongadina fa ny fisehon-javatra na ny asa resahina dia fahazarana. Tsy heverina na tsy aseho ny fotoana nanombohana sy niafaran' izany fahazarana izany ary tsy ambara mazava ny faharetan' ilay fahazarana. Raha maromaro ny asa na fisehoan-javatra resahina dia mety hiara-mitranga izany na hifanarakaraka.

Ohatra:

 • Il disparaissait chaque fois que j'arrivais.
 • Chaque samedi, ils mangeaient de la viande.
 • Ils buvait du café deux fois par jour.
 • Il y entrait à huit heures du matin, y restait jusqu'à midi, venait déjeuner, y retournait aussitôt et y demeurait jusqu'à sept ou huit heures du soir. (M. Maeterlinck)

Lasa akaiky ao amin' ny lasa

hanova

Ampiasaina ny imparfait de l'indicatif mba hiresahana asa na zavatra nitranga fotoana fohy alohan' ny fotoana iray hafa heverina samy ao amin' ny lasa. Matetika dia ampiasaina ny hoe "venir de" nefa azo atao koa ny tsy mampiasa an' io raha mazava ihany ny tiana holazaina

Ohatra:

 • La famille venait de se promener, ainsi qu'elle le faisait chaque dimanche.

Hoavy ao amin' ny lasa

hanova

Raha akaiky dia akaiky ny hisehoan' ny zavatra iray na ny hahatanterahan' ny asa iray ao amin' ny fotoana lasa dia azo ampiasaina ny imparfait de l'indicatif. Matetika ampiasaina ny hoe "aller" nefa azo atao koa ny tsy mampiasa an' io raha mazava ihany ny tiana holazaina.

Ohatra:

 • La famille allait se promener, ainsi qu'elle le faisait chaque dimanche.
 • Il sortait quand je suis arrivé (= Il allait sortir ....)
 • Il allait acheter cette voiture quand sa femme déclara ne pas être d'accord.

Ny imparfait de l'indicatif iresahana ny tsy tanteraka

hanova

Zavatra tsy tanteraka na tsy misy tamin' ny fotoana lasa

hanova

Ny imparfait de l'indicatif dia iresahana voka-javatra tsy tanteraka tamin' ny fotoana laasa fa an' eritreritra fotsiny (irréel du passé). Ny plus-que-parfait de l'indicatif no matetika ampiasaina amin' ity tranga ity.

Ohatra:

 • Un faux pas, et c'était la chute mortelle. (= il n'y a pas eu de chute)
 • Un pas de plus et je tombais. (= je ne suis pas tombé)
 • Deux moments plus tard, je vous manquais encore (Molière, Les Fables)

Zavatra tsy tanteraka na tsy misy ankehitriny

hanova

Ny imparfait de l'indicatif dia iresahana zavatra sarotra tanterahina na sarotra misy ankehitriny (irréel du présent) fa eritreretina fotsiny nefa tiana horesahina ny mety ho vokany raha nitranga. Ity fampiasana azy ity dia ifanahafany amin' ny conditionnel présent izay matetika miara-miseho aminy anaty fehezanteny iray.

Ohatra:

 • Si j'avais un fusil, je tirerais sur ces oiseaux. (= je n'ai pas de fusil)
 • Ah, si seulement cette machine ne faisait pas tant de bruit ! (= la machine fait beaucoup de bruit)
 • J'étais le gendarme et toi tu étais le voleur. (= je ne suis pas un gendarme et tu n'es pas un voleur)

Zavatra sarotra tanterahina amin' ny hoavy

hanova

Ny imparfait de l'indicatif dia iresahana zavatra sarotra tanterahina na tsy irina ho tanteraka amin' ny hoavy (potentiel). Ity fampiasana azy ity dia ifanahafany amin' ny conditionnel présent izay matetika miara-miseho aminy anaty fehezanteny iray. Raha heverina ho mora ny hahatanterahan' ny zavatra resahina dia ny présent de l'indicatif (sy ny futur simple) no ampiasaina.

Ohatra:

 • Il ajoutait encore une remarque et je quittais la salle.
 • Allait-il vivre à l'autre bout du monde, elle le suivait.
 • Si, demain, j'étais riche, j'achèterais une voiture neuve.

Fanalefaham-pitenenana

hanova

Fahalalam-pomba

hanova

Mba hanehoana fahalalam-pomba ampiasaina ny imparfait de l'indicatif, indrindra amin' ny fiangaviana na fitadiavana torohevitra na fanomezana torohevitra. Azo soloana ny conditionnel présent izy amin' ity tranga ity.

Ohatra:

 • Madame avait-il besoin d'autres chose?
 • Je voulais vous demander si ce texte ne vous ennuie pas trop.
 • Je voulais vous faire remarquer que vous avez commis une erreur capitale.
 • Et si on prenait un café ?

Halemem-panahy

hanova

Ampiasaina koa ny imparfait de l'indicatif raha miresaka amim-pahalemem-panahy amin' ny zazakely na amin' ny biby fiompy mifankahazatra amin' ny tena (imparfait hypocoristique).

Ohatra:

 • Il était bien mignon !
 • Ah, il n'aimait pas ça, mon petit Toto.

Jereo koa

hanova

Loharano sy fanamarihana

hanova