Ny passé simple dia filazam-potoana ao ao amin' ny filaza tsotra (mode indicatif) amin' ny fiteny frantsay izay ampiasaina amin' ny fitantarana zava-niseho tamin' ny fotoana lasa aseho ho tsy misy ifandraisany amin' ny fotoana ankehitriny na amin' ny fotoana itenenana (mifanohitra amin' ny passé composé) sady heverina ny fanombohany sy ny fiafarany (fanehoan-javatra mifintina, izay no ifanoherany amin' ny imparfait de l'indicatif izay mivoy ny fanehoan-javatra mivelatra). Ankehitriny dia amin' ny fitantarana angano sy tantara an-tsoratra no tena ampiasana ny passé simple. Atao hoe passé simple (ara-bakiteny "lasa tsotra") izy noho izy tsy mila matoanteny mpanampy ilazana fotoana (être na avoir).

Le Corbeau et le Renard, sary nataon' i André Hellé (1946).

Endriky ny passé simple

hanova

Misy karazany efatra ny endriky ny passé simple, dia ny endrika atokana ho an' ny matoanteny ao amin' ny vondrona voalohany (ohatra: nous allâmes, il chanta) sy ny endrika ahitana fiafaran-teny misy -i- (ohatra: nous finîmes, il fit) ary ny endrika ahitana fiafaran-teny misy -u- (ohatra: nous mourûmes, il voulut). Misy koa ny endrika ahitana fiafaran-teny misy -in- (ohatra: il vint, nous tînmes). Ny endriky ny passé simple manandrify ny nous sy ny vous ary ny ils (na elles) dia tsy maintsy miafara amin' ny -mes sy -tes ary -rent. Ny endrika manandrify ny nous sy ny vous dia tsy maintsy ahitana tendro satroka na accent circonflexe (â, î, û: nous mangeâmes, vous finîmes, nous fûmes).

Endrika ao amin' ny vondrona matoanteny voalohany

hanova

Izao ny endriky ny passé simple ao amin' ny vondrona matoanteny voalohany: je ....-ai, tu ....-as, il ....-a, nous ....-âmes, vous ....-âtes, ils/elles ....-èrent.

Ohatra:

Aimer
 • J’aimai
 • Tu aimas
 • Il/elle aima
 • Nous aimâmes
 • Vous aimâtes
 • Ils/elles aimèrent
Chanter
 • Je chantai
 • Tu chantas
 • Il/elle chanta
 • Nous chantâmes
 • Vous chantâtes
 • Ils/elles chantèrent
Manger
 • Je mangeai
 • Tu mangeas
 • Il/elle mangea
 • Nous mangeâmes
 • Vous mangeâtes
 • Ils/elles mangèrent
Aller
 • J’allai
 • Tu allas
 • Il/elle alla
 • Nous allâmes
 • Vous allâtes
 • Ils/elles allèrent

Endrika ahitana fiafaran-teny misy -i-

hanova

Izao ny endriky ny passé simple ahitana fiafaran-teny misy -i-: je ....-is, tu ....-is, il ....-it, nous ....-îmes, vous ....-îtes, ils/elles ....-irent.

Ohatra:

Finir
 • Je finis
 • Tu finis
 • Il/elle finit
 • Nous finîmes
 • Vous finîtes
 • Ils/elles finirent
Prendre
 • Je pris
 • Tu pris
 • Il/elle finit
 • Nous prîmes
 • Vous prîtes
 • Ils/elles prirent
Faire
 • Je fis
 • Tu fis
 • Il/elle fit
 • Nous fîmes
 • Vous fîtes
 • Ils/elles firent
Voir
 • Je vis
 • Tu vis
 • Il/elle vit
 • Nous vîmes
 • Vous vîtes
 • Ils/elles virent

Endrika ahitana fiafaran-teny misy -u-

hanova

Izao ny endriky ny passé simple ahitana fiafaran-teny misy -u-: je ....-us, tu ....-us, il ....-ut, nous ....-ûmes, vous ....-ûtes, ils/elles ....-urent.

Ohatra:

Etre
 • Je fus
 • Tu fus
 • Il/elle fut
 • Nous fûmes
 • Vous fûtes
 • Ils/elles furent
Avoir
 • J'eus
 • Tu eus
 • Il/elle eut
 • Nous eûmes
 • Vous eûtes
 • Ils/elles eurent
Courir
 • Je courus
 • Tu courus
 • Il/elle courut
 • Nous courûmes
 • Vous courûtes
 • Ils/elles coururent
Savoir
 • Je sus
 • Tu sus
 • Il/elle sut
 • Nous sûmes
 • Vous sûtes
 • Ils/elles surent
Vouloir
 • Je voulus
 • Tu voulus
 • Il/elle voulut
 • Nous voulûmes
 • Vous voulûtes
 • Ils/elles voulurent
Connaître
 • Je connus
 • Tu connus
 • Il/elle connut
 • Nous connûmes
 • Vous connûtes
 • Ils/elles connurent

Endrika ahitana fiafaran-teny misy -in-

hanova

Izao ny endriky ny passé simple ahitana fiafaran-teny misy -in-: je ....-ins, tu ....-ins, il ....-int, nous ....-înmes, vous ....-întes, ils/elles ....-inrent.

Ohatra:

Venir
 • Je vins
 • Tu vins
 • Il/elle vint
 • Nous vînmes
 • Vous vîntes
 • Ils/elle vinrent
Tenir
 • Je tins
 • Tu tins
 • Il/elle tint
 • Nous tînmes
 • Vous tîntes
 • Ils/elle tinrent

Fampiasana ny passé simple

hanova

Fampiasana azy amin' ny ankapobeny

hanova

Ny passé simple dia ampiasaina hilazana zava-miseho amin' ny fotoana lasa izay heverina na aseho ho mivalona sy tsy misy ifandraisany amin' ny ankehitriny (mifanohitra amin' ny passé composé) sady heverina (sady mety hambara mihitsy) ny fanombohany sy ny fiafarany, na voafaritra ny faharetany (mifanohitra amin' ny imparfait de l'indicatif).

Ohatra:

 • La fille chanta du matin au soir. "Nihira hatramin' ny marana hatramin' ny hariva ilay zazavavy").
 • Victor Hugo vécut quatre-vingt-trois ans ("Niaina nandritra ny telo amby valopolo taona i Victor Hugo").

Ilazana zava-mitranga mifanarakaraka

hanova

Ny passé simple dia ampiasaina hiresahana zava-mitranga maro mifanarakaraka ao amin' ny fotoana lasa, mifanohitra amin' ny imparfait de l'indicatif izay ampiasaina hiresahana zavatra miara-miseho.

 • Jacques se dissimula derrière un arbuste, puis s'échappa en silence tandis que le couple s'étreignait [...] L'aviateur revint sur ses pas et referma bruyamment le loquet. Il y eut des protestations (Patrick Poivre D'Arvor, Petit prince du désert, 2008, p.19)

Ilazana zava-mitranga miverimberina

hanova

Ny passé simple dia azo ampiasaina hilazana zava-mitranga miverimberina ao amin' ny fotoana lasa, izay tsy misy ifandraisany amin' ny fotoana ankehitriny sady voafaritra ny fanombohany sy ny fiafarany na ny faharetany mitambatra na ny isan' ny fiverimberenany. Io fiheverana na fahafantarana ny faharetana na ny isan' ny fiverimberenana io no tsy itovian' ny fampiasana ny passé simple amin' ny imparfait de l'indicatif.

Ohatra:

 • Elle essaya plusieurs fois la sandale avant de se décourager.
 • Cent fois, dans mes rêveries, je vous vis prendre le voile, le vous entendis me dire adieu, et je ne pleurai point. (Veuillot, Historiettes et fantaisies, p. 91)

Fampiasana azy miaraka amin' ny filazam-potoana hafa

hanova

Fampiasana azy miaraka amin' ny imparfait de l'indicatif

hanova

Raha ampiasaina miaraka anaty fehezanteny iray ny passé simple sy ny imparfait de l'indicatif, dia matetika ilazana zava-mitranga roa na maro mifanindry amin' ny fotoana iray nefa tsy mitovy faharetana, ka ny passé simple (toy ny passé composé) dia ilazana izay fohy kokoa sady voafaritra fiandohana sy fiafarana na faharetana, fa ny imparfait de l' indicatif kosa ilazana izay lava kokoa sady tsy voafaritra faharetana na fiantombohana na fiafarana.

Ohatra:

 • Il disparaissait quand j'arrivai.
 • Quand je la trouvai, elle portait une robe blanche.

Fampiasana azy miaraka amin' ny plus-que-parfait de l'indicatif

hanova

Raha ampiasaina miaraka anaty fehezanteny na fehin-tsoratra iray ny passé simple sy ny plus-que-parfait de l'indicatif, dia ilazana zava-mitranga mialoha (mety misy elanelana be na tsia) ny ny plus-que-parfait de l'indicatif fa ny passé simple (toy ny passé composé sy ny imparfait de l'indicatif) kosa dia ilazana izay niseho aty aoriana. Raha nilazana fahazarana izany dia natao tamin' ny imparfait de l'indicatif ary raha tsy izany nefa nisy ifandraisany amin' ny fotoana itenenana na ny fotoana ankehitriny dia natao amin' ny passé composé.

Ohatra:

 • Il se lava les pieds. Il avait fini de jouer.
 • Je ne la reconnus pas pârce qu' elle s'était écourté les cheveux.

Fampiasana azy miaraka amin' ny passé antérieur

hanova

Raha ampiasaina miaraka anaty fehezanteny iray ny passé simple sy ny passé antérieur, dia ilazana zava-mitranga mialoha, misy elanelana heverina ho kely dia kely na tsy misy elanelana mihitsy, ny passé antérieur, fa ny passé simple kosa dia ilazana izay niseho manaraka. Raha heverikna ho misy elanelana bebe ihany ny zava-mitranga roa dia natao amin' ny plus-que-parfait de l'indicatif ilay mitranga aloha.

Ohatra:

 • Quand il eut obtenu ce dont il avait besoin, il quitta la ville.
 • Après qu'il eut mangé la chair, il brûla les os.

Jereo koa

hanova

Loharano sy fanamarihana

hanova