I Abdona na Habdôna dia mpitsara teo amin'i Israely. Aḇdōn (עַבְדּוֹן) no fanononana io anarana io amin'ny teny hebreo. Nitondra ny Zanak'i Israely tanatin'ny valo taona izy aralka ny Bokin'ny Mpitsara (Mpits. 12.13-15). Izy no nandimby an'i Elôna sy nodimbasan'i Samsona.

Jereo koa:Modifier

Mpitsara lehibeModifier

Mpitsara madinikaModifier

Mpitsara hafaModifier

Fifandimbiasan'ny mpitsaran'i Israely:Modifier

Otniela - Ehoda - Samgara - Debora (vehivavy) - Gideona - Abimeleka - Tola - Jaira - Jefta - Ibzana - Elona - Abdona - Samsona - Ely - Samoela.