I Elona na Elôna dia mpitsara tao amin'i Israely avy amin'ny fokon'i Zebolona. Elon (אֵילֹן) no fanononana azy amin'ny teny hebreo. Ny teny grika dia manao azy hoe Αἰλώμ / Ailôm fa ny teny latina kosa manoratra azy hoe Ahialon. Nitondra ny Zanak'i Israely nandritra ny folo taona izy araka ny Bokin'ny Mpitsara (Mpit. 12.11-12). Izy no mpitsara nandimby an'i Ibzana sady nodimbasan'i Abdona.

Jereo koa:Modifier

Mpitsara lehibeModifier

Mpitsara madinikaModifier

Mpitsara hafaModifier

Fifandimbiasan'ny mpitsaran'i Israely:Modifier

Otniela - Ehoda - Samgara - Debora (vehivavy) - Gideona - Abimeleka - Tola - Jaira - Jefta - Ibzana - Elona - Abdona - Samsona - Ely - Samoela.