Velarantany ― Raha ny nosy eran-tany no resahina dia Madagasikara no fahefatra lehibe indrindra. Raha tia ny handalina mihoatra kokoa momba ny velaran-tanin'ny nosy tsirairay avy ianao dia vangio ny takelaka : http://encyclopedia.laborlawtalk.com/List_of_islands_by_size Archived Aprily 6, 2005 at the Wayback Machine.