Ny lalàn'i Mosesy na lalàn'i Môizy , izay hafohezina indraindray amin'ny hoe Lalàna, dia fitambaran'ny fitsipika sy fampianaraha tokony harahina nomen'i Mosesy (na Môizy) ny vahoakan'i Israely, izay voaoratra ao amin'ny Torah (na Pentateoka).

Ny lalàn'i Mosesy dia nomen'i Iahveh ny Israelita, araka ny Bokin'ny Eksodosy na Eksaody (Eks. 19.5-6). Ny lalàn'i Mosesy dia miantsy ho amin'ny firahalahiana eo amin'ny samy Israelita (na samy Jiosy) izay mitandrina ny lalàna. Mametraka ny fototry ny kolontsaina jiosy taloha izay manome lanja ny samy Jiosy.