Ny patristika dia taranja andalinana ny fiainana sy ny asa ary ny fampianaram-pinoanan' ny Rain' ny Fiangonana, izany hoe ny tantaran' izy ireo sy ny asa sorany ary foto-pampianarana novolavolainy. Voafaoka amin' izany ny asa soratra ara-teôlôjia, isan' izany ireo tsy fitovian-kevitra amin' ny mpanao fampianaran-diso. Ny patristika dia taranja mivelatra kokoa noho ny patrôlôjia izay tsy misahana afa-tsy ny resaka finoana araka ny fampianaran' ny Rain' ny Fiangonana.

Fiovan' i Md Aogostino ho Kristiana, sary nataon' i Benozzo Gozzoli, ao amin' ny eglizy Sant'Agostino de San Gimignano.

Ny vanim-potoana voakasik' izany dia manomboka amin' ny vanim-potoan' ny Testamenta Vaovao na amin' ny fiafaran' ny andron' ny Apôstôly (manodidina ny taona 100 taor. J.K.) ka miafara amin' ny taona 451 taor. J.K (nanaovana ny Kônsily tao Kalkedôna) na amin' ny taona 787 (nanaovana ny Kônsily faharoa tao Nikea).