Lalàna fiton' i Nôa

Ny lalàna fiton' i Nôa na lalàna fiton' i Nôe dia lalàna fito mifono didy ara-pitondrantena na ara-môraly izay natolotr' Andriamanitra an' i Nôa na Nôe mba ho fanekem-pihavanana mandrakizay eo amin' Andriamanitra sy ny olombelona. Atao hoe שבע מצוות בני נח / Sheva mitzvot B'nei Noa'h ireo lalàna ireo amin' ny teny hebreo.

Indreto ireo lalàna na didy ireo:

  1. manangana fitsarana;
  2. tsy miteny ratsy an' Andriamanitra;
  3. tsy manompo sampy;
  4. tsy mijangajanga na manao firaisana ara-nofo amin' ny biby;
  5. tsy mamono olona;
  6. tsy mangalatra;
  7. tsy mihinana ny hena nalaina tamin' ny biby mbola velona.

Jereo koa

hanova