Bokin' ny Mpanjaka

Ny Bokin' ny Mpanjaka dia boky ao amin' ny Tanakh izay isan’ireo bokin' ny mpaminany mitantara ny fanjakan’ i Sôlômôna sy ny nanorenany ny Tempoly voalohany, ny fivakisan' ny firenena ho fanjakana roa. Asehony tsirairay ny nitondran’ ireo mpanjakan’ i Isiraely sy i Jodà izay voahelok’ Andriamanitra noho ny tsy fanarahan’izy ireo ny didiny. Voatantara koa ny fandraisan' anjaran' ireo mpaminany manoloana ny fahotan' ireo mpanjaka izay nitarika ny faharavan' ny Fanjakan’ i Isiraely sy ny Fanjakan' i Jodà. Ny fizaràna an' io boky io ho roa no nahazoana ny Boky voalohan' ny Mpanjaka sy ny Boky faharoan' ny Mpanjaka.

Ny anaran' ny boky sy ny fanoratana azy

hanova

Ny anaran' ny boky

hanova

Ny Bokin’ ny Mpanjaka dia boky ao amin’ ny Baiboly hebreo (Tanakh) ka ny fizaràna azy ho roa no nipoiran' ny boky roa ao amin' ny Baiboly kristiana atao hoe Boky voalohan' ny Mpanjaka sy Boky faharoan' ny Mpanjaka. Sefer Melakhim na Melakhim no iantsoana io boky io amin' ny teny hebreo.

Ao amin’ ny Septanta na Septoaginta (Baiboly jiosy amin' ny dikan-teny grika) sy ny Volgata (Baiboly kristiana amin' ny dikan-teny latina) anefa dia atao hoe Bokin’ ny Fanjakana (Libri Regnum) voalohany sy faharoa sy fahatelo ary fehefatra ireo boky efatra mifanarakaraka, dia ny Samoela voalohany sy ny Samoela faharoa sy ny Mpanjaka voalohany ary ny Mpanjaka faharoa.

Septoaginta sy Volgata Baiboly hebreo Baiboly kristiana ankehitriny
Bokin'ny Fanjakana

(Libri Regnum)

Boky voalohan'ny Fanjakana

(Α' Βασιλειών)

Bokin'i Samoela

(Sefer Shamuel)

Boky voalohan'i Samoela
Boky faharoan'ny Fanjakana

(Β' Βασιλειών)

Boky faharoan'i Samoela
Boky fahatelon'ny Fanjakana

(Γ' Βασιλειών)

Bokin'ny Mpanjaka

(Sefer Melakhim)

Boky voalohan'ny Mpanjaka
Boky fahefatry ny Fanjakana

(Δ' Βασιλειών)

Boky faharoan'ny Mpanjaka

Ny mpanoratra

hanova

Araka ny lovantsofina dia i Jeremia no nanoratra ny Bokin' ny Mpanjaka Voalohany. Fa ireo mpikaroka momba ny Baiboly dia milaza fa olona maro tamin’ ny fotoana samihafa no nanoratra sy nanambatra ny lahatsoratra.

Ny fizaràn' ny boky

hanova

Mizara roa araka ny nizaràn' ny tany aloha azy io boky io dia ny fizaràna izay nahazoana ny boky roa dia ny Boky voalohany sy faharoan' ny Mpanjaka.

Boky voalohan' ny Mpanjaka

hanova

- Ny fanombohan’ ny fanjakan’ i Sôlômôna (1Mpan. 1 – 2)

- Ny fitondran’ i Sôlômôna (1Mpan. 3 – 11)

- Ny fivakisan’ ny firenena ho fanjakana roa (1Mpan.12 – 16)

- Ny amin’ ny mpaminany Elia (1Mpan. 17 – 22)

Boky faharoan' ny Mpanjaka

hanova

- Ny tantaran’ ny mpaminany Elisa (2Mpan. 1 – 13)

- Ireo Fanjakana roa hatramin’ ny nadravana an’i Samaria (2Mpan. 14 – 17)

- Ireo fotoana faramparany teo amin’ ny Fanjakan’ i Jodà (2Mpan. 18 – 25)

Jereo koa

hanova