Hanokatra ny renilisitra

Fiendrika sy fitodika ao amin'ny fiteny malagasyHanova

Nivoatra avy amin'ny fakana tahaka ny fitsipiteny tranainy mahazatra ho an'ny fiteny eoropeana ka nankaty amin'ny fitsipiteny vokatry ny fikarohana amin'ny haiteny malagasy ny fandalinana ny amin'ny atao hoe fiendrika na fitodika ao amin'ny fiteny malagasy. Ny mpahay teny rehetra amin'izao anefa mbola tsy mitovy hevitra ny amin'izany, ka ny tena fantatra dia ny fitsipiteny araka ny haiteny ara-drafitra izay notarihin'i Siméon Rajaona sy ny fitsipiteny araka ny haiteny ara-piofohana tarihin-dRabenilaina Roger Bruno.

Fitodika araka an'i Siméon RajaonaHanova

Tsy navahan'ilay mpahay teny Siméon Rajaona ny hoe fitodika sy ny hoe fiendrika. Amin'io mpahay teny malagasy io dia maro ny fitodika ao amin'ny fiteny malagasy, sady tsy ny matoanteny ihany no voakasika fa ny reniteny sasany toy ny anarana sy ny mpamari-toetra koa. Naorin'ilay mpahay teny amin'ny endriky ny tsirinteny ao amin'ny matoanteny na amin'ny sokajin-dreniteny hafa azo atao entimilaza sy ny karazana fameno azo atao lazaina ampiarahina aminy izany fanavahana ny karazana fitodika izany.

Fitodika mahakasika ny matoantenyHanova

Ireto ny fitodika sasany mahakasika ny matoanteny:

Fitodika tsy mahakasika ny matoantenyHanova

Fitodika sy fiendrika araka an-dRabenilainaHanova

Araka ny hevitr'ilay mpahay teny atao hoe Rabenilaina Roger Bruno dia tsy mahakasika afa-tsy ny matoanteny ny fitodika sy ny fiendrika. Ny hoe fitodika sy ny fiendrika dia anarana roa iantsoana zavatra roa samy hafa ao amin'ny fiteny nefa misy ifandraisany, ka ny voalohany mahakasika ny endriky ny matoanteny ary ny faharoa kosa momba ny hevitry ny matoanteny.

Ny fiendrika araka an-dRabenilainaHanova

Ny fiendrika dia miankina amin'ny endriky ny tsirinteny amin'ny matoanteny tsy ampifandraisina amin'ny lazaina sy ny fameno. Io no atao amin'ny teny frantsay hoe voix na amin'ny teny anglisy hoe voice. Ireto avy ireo fiendrika ireo:

 • Fiendrika mañano: Mikapa hazo amin'ny antsy ny ankizy. Mitaraina ny vahoaka noho ny ataon'ny mpitondra.
 • Fiendrika anoina: Kapain'ny ankizy amin'ny antsy ny hazo. Aketsa ny vary. Akapan'ny ankizy ny hazo ny antsy.
 • Fiendrika añanovana: Ikapan'ny ankizy ny hazo ny antsy.

Ny fitodika araka an-RabenilainaHanova

Ny fitodika dia miankina amin'ny hevitry ny matoanteny mifandray amin'ny vara sy ny fameno ary ny teny mety mampifandray (mpampiankin-teny) ny vara matoanteny amin'ny fameno, raha atao lazaina io fameno io. Ny fitodika no atao amin'ny teny frantsay hoe diathèse fa amin'ny teny anglisy hoe diathesis. Ireto avy ireo fitodika ireo izay misokajy roa:

1. Fitodika fototra

 • Fitodika mihatra: Nividy hena izahay.
 • Fitodika tsy mihatra: Mitrena ny omby.
 • Fitodika mamoatra: Nampividy hena anay ny reninay.
 • Fitodika mitoina: Mifampijery maharitra izy roa.

2. Fitodika sampana

 • Fitodika toe-javatra
 • Fitodika zoina

Ny fitodika toejavatra dia misy karazany maro:

 • Fitodika toe-javatra fotoana: Isakafoanana matetika ny antoandro.
 • Fitodika toe-javatra toerana: Ananangonany ahitra ny any an-tsaha.
 • Fitodika toe-javatra fomba: An-katezerana no namaliany ny fanontaniako.
 • Fitodika toe-javatra antony: Ahazoana entana maro ny fihenam-bidy.

Ny fitodika zoina dia misy karazany enina:

 • Fitodika zoina iharana: Kapohina kibay ny omby.
 • Fitodika zoina fitaovana: Akapoka ny omby ny kibay.
 • Fitodika zoina tanty: Rosoana sakafo ny olona nasaina.
 • Fitodika zoina tolorana: Ivarotako ny fiarako ilay mpanan-karena.
 • Fitodika zoina toerana: Ijanonan'ny fiara ny eo amoron-dalana.
 • Fitodika zoina alalana: Anenjehana lambo ny alika.

Fiendrika sy fitodika ao amin'ireo fiteny eoropeanaHanova

Roa na telo ny fiendrika fantatra indrindra ao amin'ireo fiteny eoropeana: ny fiendrika mañano sy ny fiendrika anoina. Manampy azy ireo ny fiendrika tampody na ny fiendrika anelanelany.

Ny fiendrika mañanoHanova

Ny matoanteny amin'ny fiendrika mañano dia hita ao amin'ny fehezanteny manana lazaina mpanao asa na manana ilay toetra resahina ao amin'ny matoanteny entimilaza (na vara). Ny fiteny eoropeana rehetra dia ahitana io fiendrika io.

Ohatra:

Frantsay: Le chat mange la souris. ("Mihinana ny voalavo ny saka")

Anglisy: The cat eats the mouse. ("Mihinana ny voalavo ny saka")

Latina: Feles murem edit. ("Mihinana ny voalavo ny saka")

Ny fiendrika anoinaHanova

Amin'ny ankapobeny ny matoanteny amin'ny fiendrika mañano izay azo asiana fameno iharana mivantana dia afaka miova hanana fiendrika anoina. Izany hoe tsy ny matoanteny amin'ny fiendrika mañano rehetra no azo avadika hanana fiendrika anoina.

Ho an'ireo mpikaroka ao amin'ny haiteny ara-piofohana dia misampana avy amin'ny matoanteny mañano ny matoanteny amin'ny fiendrika anoina. Amin'ny fiteny sasany, ny fampitodihana ny fehezanteny amin'ny anoina dia mety hanova endrika ny teny (anarana na mpisolo sns) atao lazaina (ilay teny fameno ao amin'ny fehezanteny manano).

Matetika koa dia ialohavan'ny mpampiankin-teny milaza ny mpanao ny asa ilay anarana na mpisolo sns mitana ny anjara asa fameno (ilay teny nitana ny anjara asa lazaina tao amin'ny fehezanteny manano). Izany mpampiankin-teny izany dia ny hoe par ao amin'ny fiteny frantsay, by ao amin'ny fiteny anglisy, ab ao amin'ny fiteny latina sns. Ao amin'ny fiteny sasany dia ilaina ny fampiasana matoanteny mpanampy apetraka eo alohan'ny ova-matoanteny (être ao amin'ny fiteny frantsay, be ao amin'ny fiteny anglisy, sns) nefa ny fiteny sasany tsy mila an'izany.

Ohatra:

Frantsay: La souris est mangée par le chat. ("Hanin'ny saka ny voalavo")

Anglisy: The mouse is eaten by the cat. ("Hanin'ny saka ny voalavo")

Latina: Mus a fele editur. ("Hanin'ny saka ny voalavo")

Ny fiendrika tampodyHanova

Amin'ny fiteny eoropeana sasany, toy ny fiteny frantsay, no ahitana io atao hoe fiendrika tampody io. Mitovy amin'ny fiendrika manano ihany izy nefa ahitana mpisolo tena fameno izay tsy miaraka amin'ilay matoanteny sady mitovy laharana amin'ny mpisolo tena lazaina. Ireto avy ny hevitra na fitodika mety hananan'ny matoanteny amin'ny fiendrika misy mpisolo:

Fitodika tampodyHanova

Ny fiteny malagasy dia mampiasa ny teny hoe tena mba hananterana ny fitampodian'izay atao amin'ny mpanao azy nefa matetika tsy ilaina izany. Ny fiteny anglisy kosa mampiasa ireto mpisolo tena ireto: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves mba handikana ny fitampodian'ny asa amin'ny mpanao azy.

Ohatra:

Je me regarde dans le miroir (ara-bakiteny: "Mijery tena ao amin'ny fitaratra aho" = "Mijery fitaratra aho")

Fitodika mpifanao na mitoinaHanova

Ny fiteny malagasy dia mampiasa ny fitodika mpifanao na ny fiendrika mitoina (ahitana ny tsofolka -if-) mba handikana io endriky ny matoanteny frantsay io. Mampiasa ny teny hoe each other na one another ny fiteny anglisy mba handikany ny fifampitoinana.

Ohatra:

Ils s'envoient des cadeaux. ("Mifandefa fanomeana izy ireo")

Fitodika anoina na iharanaHanova

Ohatra:

Ce journal se vend au librairie. ("Amidy ao am-pivarotam-boky ity gazety ity", fa tsy hoe: "Mivaro-tena ...")

La porte s'est refermée brusquement ("Nikatona tampoka ny varavarana").

Fitodika mañanoHanova

Ohatra:

Elle s'en va ("Lasa izy").

Ny fiendrika anelanelanyHanova

Ny fiendrika anelanelany (izay atao hoe koa "fiendrika anelanelany anoina") dia fiendrika hita ao amin'ny fiteny indo-eoropeana (ohatra: ny fiteny grika taloha sy ny fiteny sanskrita sy ny fiteny latina ary ny fiteny islandey). Ny matoanteny amin'ny fiendrika anelanelany ao amin'ny fiteny grika taloha dia miafara amin'ny -ομαι (-omai) izay fiafaran'ny matoanteny amin'ny fiendrika anoina nefa tsy voatery hanana hevitra anoina.

Raha ny heviny no jerena dia ahitana azy ihany koa ny fiteny sasany ankehitriny nefa tokony hatao hoe fitodika fa tsy fiendrika izany satria mitovy amin'ny fiendrika mañano ihany. Saika hitovy amin'ny fiendrika tampody ao amin'ny fiteny frantsay izy nefa tsy mampiasa mpisolo tena fameno mitovy laharana amin'ny mpisolo tena misahana anjara asa lazaina. Indraindray koa dia atao hoe "fiendrika anelanelany" ny fiendrika tampody.

Ny fiendrika anelanelany ao amin'ny fiteny grika talohaHanova

Ny fiteny grika taloha dia ahitana ny fiendrika manano sy anoina ary anelanelany, ka ny fiendrika anelanelany no horesahina eto.

Λούομαι (Loúomai) "Misasa aho",

Ἳσταμαι (Hístamai) "Mitsangana aho",

Παύομαι (Paúomai) "Mijanona aho".

Μάχομαι (mákhomai) "Miady aho".

Δέχομαι (dékhomai) "Mandray aho".

Ny fiendrika anelanelany ao amin'ny fiteny eoropeana ankehitrinyHanova

Ny fiteny eoropeana ankehitriny dia heverin'ny mpahay teny sy ny mpanao fitsipiteny sasany fa manana io atao hoe fiendrika na fitodika anelanelany io nefa tsy amin'ny fiendrika anoina (ny an'ny fiendrika anelanelany ao amin'ny fiteny grika) ny endriky ny matoanteny fa amin'ny fiendrika mañano.

Fiteny anglisy

The book reads well.

The trousers wash easily.

Ripe oranges peel well.

The book was not selling.

Jereo koa:Hanova