Ny fitodika zoina dia fitodiky ny fehezanteny ahitana teny na tarika misahana ny anjara asa lazaina raha tokony ho fameno zoina, sady matetika ahitana matoanteny na amin' ny fiendrika mifanentana amin' io fitodika io, arakaraka ny fiteny. Amin' ny ankapobeny, ao amin' ny fiteny iray, dia tsy tokana ny fitodika zoina fa maro. Mifamaly amin' ny fitodika zoina ny fitodika toe-javatra, ny fitodika mpanao (na fitodika mihatra), ny fitodika mpampanao, ny fitodika mpifanao, sns.

Ny fitodika zoina ao amin' ny fiteny malagasy hanova

Ny fitodika zoina ao amin' ny haiteny ara-piofohana hanova

Amin' ny fiteny malagasy, ny fitodika zoina, araka ny haiteny ara-piofohana, dia mety hiseho amin' ny fiendrika anoina na amin' ny fiendrika añanovana, sady misy karazany enina, ka ny iray fitodika zoina iharana fa ny dimy sisa rehetra fitodika zoina tsy iharana, dia ny fitodika zoina fitaovana, ny fitodika zoina alalana, ny fitodika zoina tanty, ny fitodika zoina tolorana ary ny fitodika zoina toerana. Tsy manavaka ny fitodika iharana amin' ny fitodika atao ny haiteny ara-piofohana.

Ny fitodika zoina iharana hanova

Ohatra:

Kapohinan' ny ankizy ny omby.

Ny fitodika zoina fitaovana hanova

Tsy afangaro ny fitodika zoina fitaovana sy ny fitodika zoina alalana.

Ohatra:

Akapoky ny ankizy ny omby ny kibay. (= Ikapohan' ny ankizy ny omby ny kibay).

Ny fitodika zoina alalana hanova

Tsy afangaro ny fitodika zoina fitaovana sy ny fitodika zoina alalana.

Ohatra:

Anenjehan' ny olona lambo ny alika.

Ny fitodika zoina tanty hanova

Tsy afangaro ny fitodika zoina tanty sy ny fitodika zoina fitaovana.

Ohatra:

Rosoan' ny tompon-trano sakafo ny olona nasaina.

Ny fitodika zoina tolorana hanova

Tsy afangaro ny fitodika zoina tanty sy ny fitodika zoina tolorana.

Ohatra:

Ivarotan-janako ny fiara ilay mpanan-karena.

Ny fitodika zoina toerana hanova

Ohatra:

Ijanonan' ny fiara ny eo amoron-dalana.

Ny mifanandrify amin' ny fitodika zoina ao amin' ny haiteny ara-drafitra hanova

Ny fitodika iharana sy ny fitodika atao hanova

Ny fitodika iharana sy ny fitodika atao dia mifangaro ao amin' ny fitodika zoina iharana.

Ohatra:

  • Kapohinan' ny ankizy ny omby. (iharana)
  • Atoraka ny vato. (atao)

Ny fitodika fitaovana hanova

Ny fitodika fitaovana dia mitsinjara ho fitodika zoina fitaovana sy fitodika zoina alalana.

Ohatra:

  • Akapoky ny ankizy ny omby ny kibay.
  • Anenjehan' ny olona lambo ny alika.

Ny fitodika mpandray hanova

Ny fitodika mpandray dia mitsinjara ho fitodika zoina tololorana sy fitodika tanty, raha ny heviteny ihany no ifotorana.

Ohatra:

  • Rosoan' ny tomoon-trano sakafo ny olona nasaina.
  • Ivarotan-janako ny fiara ilay mpanan-karena.

Ny fitodika mpamari-toe-javatra (toerana) hanova

Ny fitodika mpamari-toe-javatra (ilay milaza toerana) dia mizara amin' ny fitodika toe-javatra toerana (famenon' ny fehezeanteny) sy fitodika zoina toerana (famenon' ny entimilaza).

Ohatra:

Ijanonan' ny fiara ny eo amoron-dalana.

Jereo koa hanova