Epistily faharoa ho an'ny Korintiana

Ny Epistily faharoa ho an'ny Korintiana na Taratasy faharoan'i Masindahy Paoly ho an'ny Kôrintianina dia boky ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Testamenta Vaovao izay isan'ny atao hoe epistily. Taratasy faharoa nalefan'ny Apostoly Paoly ho an'ny fiangonana kristiana tany Korinto izany. Teo anelanelan'ny taona 55 sy 57 no nanoratana azy. Misy toko 13 ity boky ity.

Ny anaran'ny bokyHanova

Επιστολή προς Κορινθίους / Epistolê pros Korinthious ny anarany amin'ny teny grika ary Epistula II ad Corinthios kosa amin'ny teny latina.

Ny Protestanta malagasy sy ny ankamaroan'ny Kristiana malagasy tsy katolika dia manao hoe Epistily faharoa ho an'ny Korintiana (hafohezina amin'y hoe Korintiana faharoa) fa ny Katolika malagasy kosa manao azy hoe Epistolà na Taratasy faharoan'i Masindahy Paoly ho an'ny Kôrintianina (hafohezina amin'ny hoe Kôrintianina faharoa).

FamintinanaHanova

Mamaly ny tenin'ny Kristiana sasany any Korinto izay miampanga azy ho tsy nanatanteraka ny fampanantenana ny hitsidika azy ireo i Paoly (2Kor. 1.23). Te hahafantatra koa i Paoly raha efa nanaraka ny toroheviny na tsia ireo Kristiana mbola malemy finoana ka manota (2Kor. 2.5-11). Mampahatsiaro ny Kristiana ao Korinto i Paoly ny amin'ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny tokony hananan'ny Kristiana izany totra izany koa ka hanampy ny vahoakan'Andriamanitra ao Jerosalema sy Jodea (2Kor. 8.1-9.15). Mpanompon'ny Fanekem-pihavanana vaovaon'Andriamanitra i Paoly (2Kor. 3.1-17) ka vonona hitarika ny olona eo amin'Andriamanitra na dia hitondra azy amin'ny fahafatesana aza izany (4.1 - 6.13; 10.1-12.10).

Fizaràn'ny bokyHanova

Azo zaraina efatra ny epistily:

Ny hasarotan'ny asa fanompoan'i Paoly (1.1 - 3.18)Hanova

 • Teny fisaorana an'Andriamanitra sy fiarahabana (1.1-11)
 • Niova ny vinavinan-dian'i Paoly (1.12 - 2.11)
 • Na ho amin'ny fiainana na ho amin'ny fahafatsana (2.12-17)
 • mpanompon'ny Fanekana vaovao i Paoly (3.2-18)

Tarihin'ny fitiavan'i Kristy (4.1 - 7.16)Hanova

 • Fahoriana sy fahatokiana eo am-pitoriana ny vaovao mahafaly (4.1 - 5.21)
 • Tsy maintsy hiaritra fahoriana sy tokony hitandrina (6.1-14)
 • Hafalian'i Paoly mifangaro alahelo noho ny vaovao nentin'i Tito (7.1-16)

Famoriam-bola ho an'ny Kristiana any Jodea (8.1 - 9.15)Hanova

 • Anton'ilay famoriam-bola (8.1-15)
 • Hafatrahatra ho an'ireo iraka (8.16 - 9.5)
 • Ny soa azo avy amin'ny fanampiana ny hafa (9.5-15)

Fiarovan-tenan'i Paoly amin'ny fiampangana azy (10.1 - 13.13)Hanova

 • Tsy mandeha araka ny nofo i Paoly (10.1-11)
 • Tsy manaiky ny ahatao hoe be hambo i Paoly (10.12-18)
 • Voatery midera tena i Paoly (11.1 - 12.18)
 • Tahotra sy ahiahin'i Paoly (12.19 - 13.10)
 • Teny famaranana (13.11-13)

Jereo koaHanova

Ireo Epistilin'i Paoly:

Boky hafa ao amin'ny Baiboly: