Fanekem-pihavanana

Ny fanekem-pihavanana dia fanekena ifanaovan'Andriamanitra sy ny vahoakany na amin'ny olombelona rehetra. Ao amin'ireo fivavahana abrahamika (jodaisma, kristianisma, silamo, sns) no tena ahitana izany, ka iresahana indrindra ny fanekem-pihavanana tamin'i Abrahama. Amin'ny teny hebreo dia atao hoe ברית / berith ny fanekem-pihavanana. Amin'ny teny grika kosa dia διαθήκη / diathêkê fa amin'ny teny latina dia foedus na pactum na conventum.

Fanekem-pihavanana ao amin'ny jodaismaHanova

Ny fanekem-pihavanana hebreo dia manondro ilay fanekena voalazan'ny Baiboly hebreo teo amin'Andriamanitra sy ny Zanak'i Israely. Ny fanombohan'ny fanekem-pihavanana sy ny andinindininy momba azy dia hita ao amin'ireo boky dimy voalohany ao amin'ny Baiboly hebreo. Matetika dia atao hoe Lalàn'i Mosesy (na Lalàn'i Moizy) io fanekem-pihavanana israelita io izay atao hoe "Didy 613" (hebreo: תרי"ג מצוות, taryag mitzvot, azo adika hoe "didy 613").

Fanekem-pihavanana ao amin'ny kristianismaHanova

Ho an'ny Kristiana, ny fanekem-pihavanana vaovao dia fivoasana ny voalaza ao amin'ny Bokin'i Jeremia, ao amin'ny Baiboly. Amin'ny ankapobeny dia naorin'Andriamanitra ny fanekem-pihavanana vaovao teo amin'ny fanasana farany nataon'i Jesosy (na Jesoa) tamin'ny mpianany, ka averina na tsahivin'ny Kristiana izany ao amin'ny eokaristia na ny fanasan'ny Tompo, izay mahafaoka koa ny didy vaovao araka ny Evanjelin'i Joany (na Filazantsaran'i Jaona).

Fanekem-pihavanana ao amin'ny finoana silamoHanova

Ao amin'ny finoana silamo dia hita ao amin'ny boky Kor'any sy ao amin'ireo Hadita maro ny amin'ny fanekem-pihavanana, nefa hafa ny fandraisana izany fa tsy tahaka ny hita ao amin'ny Baiboly, nefa tsy mifanohotra aminy. Ny olombelona na ny zanak'i Adama no omem-boninahitra amin'ny zavaboary rehetra eto an-tany, nefa izany fisondrotam-boninahitra izany dia miteraka andraikitra, araka ny fitsipika voalazan'ireo mpahay lalàna moizolmana. Ny fanekem-pihavanana, araka ny fahazoan'ny silamo azy, dia fanekena, fifanarahana eo amin'ny olombelona sy Andriamanitra.