Ny tovona dia hasin-teny isan'ny sokajin'ny tsirinteny izay fanisika ao anatin'ny fototeny ka mizara azy ho roa.