Ny hasin-teny dia ny singa farany kely indrindra ao amin'ny teny iray izay misy heviny nefa tsy azo zaraina ho singa kely indrindra mbola hisy hevitra.

Jereo koa:Hanova