Manoroka an'i Jesoa i Jodasy, taonjato faha-13.

I Jodasy na Jodasy Iskariota dia iray amin'ireo mpianatr'i Jesosy roa ambin'ny folo lahy. Izy ilay namadika an'i Jesosy ka nanamora ny fisamborana azy.

Ny anaranyHanova

Atao hoe Jodasy Iskariota izy mba hiavahany amin'i Jodasy Zelota na Joda Zelota. Ny hoe Iskariota dia mety midika hoe "avy amin'ny fokon'i Isakara". Ὶούδας Ὶσκάριωθ / Ioudas Iskariôth na Ὶούδας Ὶσκαριώτης / Ioudas Iskariôtês no fiantsoana azy amin'ny teny grika. איש־קריות /ʾIsh-keriyyôt amin'ny teny hebreo. Tsy tokony hafangaro i Jodasy Tadeo (na Joda Tadeo na Tadeo na Joda) sy i Jodasy Iskariota.

Μisy filazantsara apokrifa izay mitondra ny anarany, dia ny Filazantsaran'i Jodasy.

Jereo koa:Hanova