Filipo (apôstôly)

I Filipo dia anisan' ny mpianatr' i Jesoa. Mpianatr' i Joany mpanao Batisa taloha izy. Izy ilay nanao hoe "Asehoy anay ny Ray". Milaza ny lovantsofina kristiana tatỳ aoriana fa i Filipo no apôstôly nitory tany Gresy sy Siria ary Frigia.

Ao amin' ny fombam-pivavahana rômana (katôlika), ny andro firavoravoana atokana ho an' i Filipo, miaraka amin' ny an' i Jakôba Zandriny, dia ankalazaina amin' ny 1 Mey, tsingerin-taona nanokanana ny fiangonana natokana ho azy ireo any Rôma (antsoina ankehitriny hoe Fiangonan’ ny Apôstôly Roa Ambin' ny Folo, na Basilica dei Santi Dodici Apostoli amin' ny teny italiana, SS. Duodecim Apostolorum amin' ny teny latina). Ny Fiangonana ôrtôdôksa tatsinanana dia mankalaza ny fetin' i Filipo amin' ny 14 Nôvambra. Ny iray amin' ny kôdeksa gnôstika hita tao amin' ny tranomboky Nag Hammadi tamin' ny taona 1945 dia mitondra ny anaran' i Filipo amin' ny lohateniny, eo amin' ny farany ambany.

Ny anarany hanova

Ny anarana hoe Filipo dia fanagasiana ny anarana amin' ny teny grika hoe Φίλιππος / Philippos. Atao hoe ܦܝܠܝܦܘܣ izy amin' ny teny arameana, fa ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ / Philippos kosa amin' ny teny kôpta.

I Filipo araka ny Baiboly hanova

Any amin' ny tananan' i Betsaida akaikin' i Galelia (na Galilila) amoron' ny farihy Tiberiasy (na Tiberiada) no fiavian' i Filipo - sahala amin' i Petera sy i Andrea, izay samy apôstôly. Mpianatr' i Joany Batista sahala amin' i Andrea koa izy talohan' ny haha apôstôlin' i Jesoa (na Jesosy) azy. Ny Filazantsaran' i Joany dia mitantara ny fomba niantsoan' i Jesoa azy sy ny nanehoany an' i Natanaela tamin' i Jesoa. Mety ho i Bartôlômeo (na Bartelemy) io Natanaela io.

I Filipo no nitenenan' i Jesoa talohan' ny nampitomboany ny isan' ny mofo (Joa. 6.5-7). Izy no nisehoan' ny Jentilisa (na Jentily) alohan' ny hanatonan' izy ireo an' i Jesoa (Joa. 12.21-22). Tamin' ny fiaraha-misakafo farany nataon' i Jesoa dia izy ilay nangataka tamin' i Jesoa ny hanehoana amin' ny mpianatra ny Ray (Joa. 14.7-12).

Jereo koa hanova

Boky lazaina fa nosoratan' i Filipo: