I Joda Tadeo na Joda na Joda zanak' i Jakôba dia iray amin' ny mpianatr' i Jesoa roa ambin' ny folo lahy.

I Joda dia atao hoe koa Joda zanak' i Jakôba na Jodasy zanak' i Jakôba na Joda Tadeo na Jodasy Tadeo. Ἰούδας Ἰάκωβος / Ioudas Iakôbos amin' ny teny grika. Tsy afangaro amin' i Jodasy Iskariôta i Jodasy Tadeo (Ἰούδας Θαδδαιος / Ioudas Thaddaios amin' ny teny grika).

Araka ny Testamenta Vaovao hanova

Voaresaka ao amin' ny Filazantsara sy ny Asan' ny Apôstôly i Joda. Ny filazana fa ilay apôstôly antsoina hoe Jodasy zanak' i Jakôba na Tadeo (izay atao hoe Lebeo koa) ao amin' ny lisitry ny Apôstôly roa ambin' ny folo ao amin' ny Filazantsara dia "rahalahin' i Jesoa]] antsoina hoe Joda, dia iadian-kevitra eo amin' ny mpahay tantara ary tsy mitovy amin' ny lovam-pampianaran' ny Fiangonana Tandrefana sy ny an' ny Fiangonana Tatsinanana.

Raha tena anisan' ny "rahalahin' i Jesoa" tokoa izy, dia manaporofo ny epistilin' i Paoly fa "olona manan-kery nanao asa fitoriana lehibe" izy ireo ary nanana toerana ambony teo amin' ilay fikambanana, satria sahala amin' ny apôstôly Petera dia nanan-jo hitondra vady izy (I Kôrintiana 9 :5 ).

Ny Epistilin' i Joda hanova

Jereo koa hanova