Ny pneomatolojia dia taranja teolojika ao amin'ny fivavahana kristiana izay iresahana sy ianarana ary ampianarana ny amin'ny Fanahy Masina.

Fiforonan-tenyHanova

Ny teny hoe pneomatolojia dia avy amin'ny teny grika hoe πνεῦμα / pneuma "fanahy" sy λόγος / logos "fampianarana" na "fianarana".

Lohahevitra sahaninyHanova

Iresahana ny amin'ny personan'ny Fanahy Masina ao amin'ny Trinite sy ny asan'ny Fanahy Masina ny pneomatolojia. Taty aoriana dia tafiditra ao amin'io taranja io koa ny hoe fahateraham-baovao, ny fanomezan'ny Fanahy (karismata), ny batisan'ny Fanahy, ny fanamasinana, ny tsindrimandrin'ny mpaminany, ary ny filatsahan'ny Fanahy Masina. Ny antokom-pinoana kristiana samihafa dia samy manana ny fomba anaovany pneomatolojia.


Jereo koaHanova