Fiangonana Kristadelfiana

Ny Fiangonana Kristadelfiana (avy amin'ny teny Grika hoe "Mpirahalahy sy mpirahavavy ao amin'i Kristy") dia fiangonana Protestanta kely izay tsy mino ny Trinite.[1] Fiangonana nipoitra tamin'ny Adventisma

ny izy.

Efitrano fivorian'ny Kristadelfiana, any Bath, Angletera

TantaraHanova

Izy ireo dia naorin'ilay dokotera Anglisy John Thomas tamin'ny 1848, izay nandao ny Hetsika Famerenana amin'ny Laoniny an'i Alexander Campbell satria izy dia tsy niombon-kevitra tamin'ny fampianaran'ny fiangonana ny amin'ny Trinite sy ny tsy fahafatesan'ny fanahy izay noheveriny fa tsy ara-baiboly sy finoanoam-poana. Nanomboka tamin'ny 1848-1863 dia nitombo izaitsizy ny fiangonana tany Ecosse sy tany Virginie. Tamin'ny 1863, ny fiangonana dia nisafidy ny anarana hoe "Kristadelfiana" mba ho voasoratra ho toy ny mpandà tsy te hiady hanoherana ny herisetra tamin'ny Ady an-trano tany Amerika. Tany ho any amin'ny taona 1890, ny fikambanana dia isan'ireo fiangonana Kristiana voalohany izay nanampy ireo Jiosy mpifindra toerana ho any Isiraely. Nandritra ny taona 1960 dia nanomboka nitory tany Afrika ny fikambanana ka nitombo fatratra tokoa ny tany Malawi, ary taty aoriana dia tany amin'ny firenena hafa sasany.[2]

Antontan'isaHanova

Misy eo ho eo amin'ny 60.000 ny Kristadelfiana maneran-tany izay misandrahaka amin'ny firenena 120. Ny firenena be mpikambana indrindra dia ny any Angletera (18.000), Aostralia (10.000), Malawi (7.000), Mozambika (5.000) ary Etazonia (5.000). Ny 55.000 amin'ireo dia an'ny "Finamanana Foiben'ny" Kristadelfiana ("Christadelphians"). Misy ihany koa fikambanana kelikely sasantsasany izay tena tsy tia fiovana mihitsy, toy ny "Kristadelfiana amin'ilay Vao Mangiran-dratsy" ("Dawn Christadelphians"), ny "Kristadelfiana amin'ny Làlana Taloha" ("Old Paths Christadelphians") sns, izay an-jatony fotsiny ihany ny mpikambana ao aminy.

FinoanaHanova

Ny Kristadelfiana dia mino ny Baiboly, saingy mamaky an'ohatra fotsiny ihany ireo andalana sasany izay raisin'ireo fiangonana hafa ara-bakiteny. Ohatra, ny Kristadelfiana no hany fiangonana tokana eto an-tany izay milaza amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny Fiekem-pinoany fa ny devoly dia fanoharana fotsiny ihany.

Ny Kristadelfiana ihany koa no hany fiangonana tokana maneran-tany izay mandà ny fiheverana fa nisy talohan'ny nahaterahany i Jesosy [3]. Izy ireo dia mamaky ny andalana toy ny hoe "nidina avy any an-danitra aho" mba hilazana fotsiny ny fomba izay nanatorontoronina an'i Jesosy tao an-kibon'ny virijiny, fa tsy entina hilazana fa tany an-danitra i Jesosy talohan'ny nahaterahan'ny reniny .

VondronaHanova

Tsy misy pretra na eveka na ambaratongam-pitantanana foibe. Ny vondrona eo an-toerana tsirairay dia mifidy loholona ho an'ny 2 na 3 taona ary izy ireo dia tsy mandray karama. Ireo fiangonana eo an-toerana miisa 300 any Angletera dia manendry "Misiona ara-Baibolin'ny Kristadelfiana"[4] iray izay manampy ireo vondrona any Afrika sy any Eôrôpa Antsinanana. Ireny "mpiasa eny an-tsahan'ny" MBK ireny dia tsy karamaina ary mandoa ny saram-piaramanidina ho an'ny tenany ihany. Ity vondrona ity dia mamoaka gazety boky maimaim-poana amin'ny teny anglisy isam-bolana.[5]

Jereo koa:Hanova

Filan-kevitraHanova

  1. Rob J. Hyndman. Ny fiangonana Kristadelfiana (Mpirahalahy sy mpirahavavy ao amin'i Kristy) Fampahafantarana ny fikambanana mifototra amin'ny Baiboly.
  2. BBC - Religions - Christianity: Christadelphians
  3. Fandalinana Faha
  4. Misiona ara-Baibolin'ny Kristadelfiana - Christadelphian Bible Mission
  5. Glad Tidings magazine. archived from the original on 2009-09-24 Retrieved on 2010-07-26.