I Jeroboama II, araka ny Promptuarii Iconum Insigniorum (1553)

I Jeroboama II dia mpanjakan'i Israely tamin'ny taona 782 hatramin'ny 753 tal . J.K. Nandimby an-drainy Joasy (na Joasa) izy ka nanjaka nandritra ny 40 taona tao Israely. Nandimby azy i Zakaria zanany. Na dia nanoro hevitra azy aza ny mpaminany Hosea (na Osea) sy Amosa (na Amosy) dia nanohy ny fitondran-tenany ratsin'ireo mpanjaka nodimbiasiny izy.

Nalain'i Jeroboama II tamin'i Arama ireo faritanin'i Amona sy Moaba ao atsinanan'ny ony Jordana izay nalain'i Hazaela mpanjakan'i Arama-Damasy (na Arama-Damaskosy) tany aloha tamin'ny andron'ny mpanjaka Jeho. Tanteraka noho izany ny faminanian'i Jona (na Jonasa).

Ny anaranyHanova

Amin'ny teny hebreo dia יָרָבְעָם‎ / Yarob‘am no anarany fa amin'ny teny grika kosa dia Ἱεροβοάμ / Hieroboam ary amin'ny teny latina dia Hieroboam. Tantaraina ao amin'ny Boky faharoan'ny Mpanjaka ny fanjakany.

Jereo koa:Hanova

Mpanjakan'i IsraelyHanova

Saoly - Isboseta - Davida - Solomona (na Salômôna) - Jeroboama I - Nadaba - Baasa (na Basa) - Ela - Zimry - Omry - Ahaba (na Akaba) - Ahazia (na Okoziasa) - Jorama - Jeho - Joahaza (na Joakaza) - Joasy (na Joasa) - Jeroboama II - Zakaria - Saloma - Menahema - Pekahia (na Faseia) - Peka (na Fasea) - Hosea (na Osea).