I Baasa na Basa dia mpanjakan'i Israely nano

mboka tamin'ny taona 909 hatramin'ny taona 886 tal. J.K. (misy koa ny manao hoe 942 hatramin'ny 919 tal. J.K.). Talohan'ny naha mpanjaka azy dia mpitari-tafiky ny mpanjaka Nadaba, zanak'i Jeroboama I, izy. Tamin'ny fahirano nataon'izy ireo ny tanàna filistina Gebetona na Gibetona dia novonoiny i Nadaka na nalainy ho azy ny fitondrana sady naripany koa ny fianakavian'i Jeroboama I iray manontolo. maro ny vonoana olona nontanterahiny ary nanompo sampy izy ka tsy nankasitraka izany i Jeho. Natahotra an'i Baasa i Asa mpanjakan'i Jodà ka nitady vonjy tamin'ny mpanjakan'i Arama atao hoe Bena Hadada I (na Ben-Hadada I) izay naka manontolo ny firenen'i Naftaly. Nanjaka nandritra ny 23 taona i Baasa ka ny zanany atao hoe Ela no nandimby azy. Atao hoe בַּעְשָׁא‬ / Baʿashaʾ izy amin'ny teny hebreo.

Jereo koa:Modifier

Mpanjakan'i IsraelyModifier

Saoly - Isboseta - Davida - Solomona (na Salômôna) - Jeroboama I - Nadaba - Baasa (na Basa) - Ela - Zimry - Omry - Ahaba (na Akaba) - Ahazia (na Okoziasa) - Jorama - Jeho - Joahaza (na Joakaza) - Joasy (na Joasa) - Jeroboama II - Zakaria - Saloma - Menahema - Pekahia (na Faseia) - Peka (na Fasea) - Hosea (na Osea).