I Menahema dia zanak'i Gady sady mpanjakan'i Israely nandritra ny folo taona teo antenantenan'ny taonjato faha-8 tal. J.K. Novonoiny ny mpanjaka Saloma ka niakatra teo amin'ny fitondrana izy. Ny zanany atao hoe Pekahia no nandimby azy. Mba hifehezany an'i Israely dia nanao vono moka olona maro izy. Tantarain'ny Baiboly ny fitiavan'i Menahema ny fanompoan-tsampy, sahala amin'ireo mpanjakan'i Israely teo alohany. Nidiran'ny Teglata-Falasara III, mpanjakan'i Asiria ny fanjakan'i Menahema ka voatery nandoa hetra 1000 talenta volafotsy izy.

Araka an'i William F. Albright dia ny tao 745 hatramin'ny 738 tal. J.K. no nanjakan'i menahema fa i Edwin R. Thiele kosa dia mandroso ny taona 752 hatramin'ny 742 tal. J.K.

Ny anaranyModifier

Amin'ny teny hebreo dia מְנַחֵם / Menaḥēm no fiantsoana azy fa amin'ny teny grika kosa dia Manaem ary amin'ny teny latina dia Manahem.

Jereo koa:Modifier

Mpanjakan'i IsraelyModifier

Saoly - Isboseta - Davida - Solomona (na Salômôna) - Jeroboama I - Nadaba - Baasa (na Basa) - Ela - Zimry - Omry - Ahaba (na Akaba) - Ahazia (na Okoziasa) - Jorama - Jeho - Joahaza (na Joakaza) - Joasy (na Joasa) - Jeroboama II - Zakaria - Saloma - Menahema - Pekahia (na Faseia) - Peka (na Fasea) - Hosea (na Osea).