Hanokatra ny renilisitra
Ny mpaminany Obadia, nataon'i James Tissot (1836-1902)

Ny Bokin’i Obadia na Bokin'i Abdiasa dia bokim-paminaniana ao amin’ny Tanakh (Baiboly hebreo) sy ao amin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly kristiana. Iray amin’ireo atao hoe "mpaminany madinika" ao amin’ny Baiboly izy sady io boky io no fohy indrindra amin’ireo bokin’ny Testamenta Taloha satria tsy ahitana afa-tsy toko tokana misy andininy 21. Maminany i Obadia (na Abdiasa) ny amin’ny hitsaran’Andriamanitra ny Fanjakan’i Edoma izay harodana sy ny amin’ny famaliana izay hataon’i Israely amin’io fanjakana io. Nefa hihatra amin’ny firenena rehetra izany fitsarana izany any amin’ny andron’i Iahveh.

Votoatiny

Fanoratana ny bokyHanova

Araka ny lovantsofina dia ny mpaminany Obadia (na Abdiasa) no nanoratra io boky mitondra ny anarany io. Mety tany amin’ny fiandohan’ny taonjato faha-5 tal. J.K. no nanoratana ny boky, teo anelanelan’ny taona 587 sy 460 tal. J.K. Ny boky dia mety nosoratana taty aorian’ny Fahababoana noho ny andininy faha-11 hatramin’ny 14 izay miresaka ankolaka ny amin’ny naharavan’i Jerosalema tanteraka tamin’ny taona 586 tal. J.K.

Testamenta Taloha

Fizaràn’ny bokyHanova

Ny Bokin’i Obadia dia azo zaraina roa.

Hosazina i Edoma (1.1 – 1.15)Hanova

Taorian’ny faharavan’i Jerosalema tamin’ny taona 587 tal. J.K., nandroba ilay fanjakana resy i Edoma. Lehibe dia lehibe ny alahelon’ny mpaminany Obadia tamin’izay. Hosazina i Edoma noho ny fitaka nataony tamin’ny Fanjakan’i Joda satria nandray anjara tamin’ny fandravana ny tanàna sy tamin’ny fisamborana ireo Israelita nila fialofana ny Edomita. Hampiharina amin’izy ireo, noho izany, ny maso solon’ny maso.

Ny andron'i Iahveh (1.16 – 1.21)Hanova

Manana endrika apokaliptika na eskatolojika io fizarana faharoa io satria miresaka ny amin’ny zavatra hiseho amin’ny andron’i Iahveh. Harodana i Edoma ka izany dia famantarana am-panoharana ny fitsarana sy ny sazy hampijalian’Andriamanitra ireo fahavalon’i Israely rehetra. Hanjaka ao Jerosalema renivohitr’izao tontolo izao Andriamanitra sy ny mpanjakan’i Israely.

Jereo koa :Hanova