Ny bogomilisma dia fihetsiketsehana kristiana tsy nanaraka ny fampianaran'ny Fiangonana ofisialy niforona tamin'ny taonjato faha-10 izay efa tsy misy intsony ankehitriny, izay nnorina ny fampianarany amin'ny lamin-kevitra manikeana izay mampifanohitra ny Fahazavana (na ny Tsara) amin'ny Haizina (na ny Ratsy), sady naka ampaham-pampianarana tao amin'ny Evanjelin'ny Testamenta Vaovao ka tsy manaiky ny Testamenta Taloha afa-tsy ny Bokin'ny Salamo sy ny bokin'ny mpaminany. Ny Bogomila dia nihevitra fa ny famoronana, izay heveriny fa ratsy, dia asan'ilay Andriamanitra maizina, ka tsy nandray anjara tamin'izany ilay Andriamanitra tsara. Nifanohitra tamin'ny Fiangonana ofisialy ny bogomilisma, manao fifehezan-tena hentitra izy ireo, mitsipaka ny fampiasana sary (toy ny fivavahana amin'ny lakroa indrindraindrindra) ary tsy mila tempoly, mandà ny sakramenta telo (ny batisa sy ny eokaristia ary ny fanambadiana).

Avy amin'ny anaran'ny pretra polgara atao hoe Bogomil (izay midika hoe "sakaizan'Andriamanitra") io anarana io.

Nandroso tao Bolgaria sy tao Serbia ary tao Bosnia ny bogomilisma sady nisy vokany koa tao amin'ny kolontsain'ny olona tao amin'ireo Balkana. Tsy mazava tsara ny fancraisan'ny emperora bizantina ny bogomilisma satria indraindray manameloka ary indraindray mampiasa azy amin'ny tombontsoany. Ny fiheverana gnostika kristiana sy ny manikeisma no niantraika tamin'io fihetsiketsehana io, ka izany no niheveran'ny Fiangonana katolika sy ny Fiangonana ortodoksa azy ho fampianaran-diso na finoan-diso (herezia) nezahin'izy ireo nofoanana amin-kerisetra. Ny bogomilisma no heverin'ny mpikaroka sasany fa mety nakan'ny katarisma ny ampahany amin'ny fampianarany. Ankoatra izany, mety ny Paolisiana izay niova firenena na noroahina avy any Armenia (Torkia Atsinanana ankehitriny) mankany Balkana tamin'ny taonjato faha-7 sy faha-9 no nampita ny fampianarana bogomila.