Sakramentan'ny fanambadiana

Ny sakramentan' ny fanambadiana dia iray amin' ireo sakramenta fito ao amin' ny fiangonana katôlika sy ao amin' ireo fiangonana ôrtôdôksa.

Amin' ny Katôlika, “Ny fifanekena ara-panambadiana, izay anorenan’ ny lehilahy iray sy vehivavy iray eo amin’ izy samy izy tokantrano iray ho amin’ ny fiainana manontolo, nalahatra araka ny toetrany voa-Janahary amin’ ny soa ho an’ ny mpivady ary koa ho an’ ny taranaka sy ho an’ ny fanabeazana ny zanaka, dia nasandratr’ i Kristy Tompo eo amin’ ny samy vita batemy, ho amin’ ny hasin’ ny sakramenta”

Jereo koaHanova

Ny sakramenta ao amin' ny fiangonana katôlika: