Ny tsipi-panohizana, izay mananana endrika hoe -, dia tsipika kely marin-drano hita matetika manelanelana voanteny roa sady tsy misy elanelana amin' ireo teny akambany ireo (toy ny hita amin' ny andian-teny hoe fatra-pitady, izay fanakambanana ny teny hoe fatratra sy fitady, na ny hoe tsipi-panohizana, izay fanakambanana ny teny hoe tsipika sy fanohizana). Misaraka amin' ny teny faharoa ny tsipi-panohizana raha miova andalana ny soratra noho ny tsy fahampian' ny velarana azo anoratana any amin' ny ilany ankavanana. Manana ny fepetra fampiasana azy ny tsipi-panohizana arakaraka ny fitsipika ifanarahana hanoratana ny fiteny tsirairay.

Jereo koa

hanova