Ny teboka telo (...) dia mari-piatoana ampiasaina rehefa mamarana fitanisana nefa mbola misy amin' ny zavatra tiana hotanisaina ny tsy voalaza. Mahasolo ny andian-teny malagasy sy ny sisa (hafohezina hoe sns) ny teboka telo. Ampiasaina koa io marika io raha notapahana ny fehezanteny na ny andian-teny iray ka avela ny mpamaky haminavina ny tohiny. Ampiasaina ny teboka telo hasolo ny tokony ho nosoratana nefa tsy nosoratana satria tsy tena ilaina noho ny fehin-tsoratra mety ho lava loatra, amin' izany dia matetina atao anaty fonon-teny tsotra ((...)) na fonon-teny mahitsy ([...]) ny teboka telo.

Jereo koa

hanova