Ny farango lava ({ }) dia mari-panoratana izay manisy rafitra ny lahatsoratra amin' ny alalan' ny fampivondronana singa maromaro mifanao ambony sy ambany na mitandahatra manaraka ny zotran' ny fanoratana. Mandeha roa ny farango lava ka misy ny farango lava fanokafana ({ ...) ary misy ny farango lava fanakatonana (... }).

Jereo koa

hanova