Ny faingo (,) dia mari-piatoana ampiasaina rehefa manoratra mba hanasarahana fehezankevitra roa na izay andian-teny tiana hosarahina nefa samy ao anaty fehezanteny iray, na amin' ny fitanisana. Manamarika fiatona farany izay fohy ny faingo, tsy tahaka ny teboka amam-paingo (;) na ny teboka (.). Ampiasaina koa ny faingo mba hanasarahana tarehimarika roa (ohatra: 2,3) na tarehin-tsoratra roa (A,B) na singa roa soratana.

Jereo koa

hanova