Testamentan' i Mosesy

Ny Testamentan' i Mosesy na Testamentan' i Môizy dia apôkrifa jiosy nosoratana tamin' ny taonjato voalohany taor. J.K. Ity pseodepigrafa ity dia asan' ny mpanoratra tsy fantatra mitonon-tena ho i Mosesy na Môizy amin' ny fanaovam-beloma an' i Jôsoa na Jôsoe mpandimby azy. Natao araka ny fomba fanoratra ny literatiora apôkaliptika ity boky ity, ary ao amin' ny toko faha-12 ilay faminaniana dia milaza ny tantaran' ny vahoakan' i Israely hatramin' ny nidirany tao Kanaana ka hatramin' ny faran' andro. Atao hoe Fiakaran' i Mosesy na Fiakaran' i Môizy koa ity boky ity. Teo anelanelan' ny taona 7 sy 30 taor. J.K. no nahavitana ny fanoratana azy, mety tamin' ny teny hebreo na arameana aloha, avy eo nadika tamin' ny teny grika ary tamin' ny teny latina taty aoriana.

Famintinana ny votoatiny

hanova

Ao amin' ny toko vitsivitsy voalohany, i Mosesy na Môizy dia nanome an' i Jôsoa na Jôsoe ny tantaran' ny fikasan' Andriamanitra, ary nanazava taminy ny toerana misy azy ao amin' io drafitra io. Mitantara ny amin' ny fandresena, ny andron' ny mpitsara sy ny fanjakana tafarany, avy eo ny fanjakana nizara roa (toko faha-2). Avy eo izy dia miresaka momba ny fianjeran' i Jerosalema sy ny fanaovan-tsesitany an' i Israely manotolo tany an-tany hafa (toko faha-3). Farany dia maminany ny fiverenana any Palestina sy ny fanamboarana indray an' i Jerosalema izy (toko faha-4).

Hazavain' i Mosesy amin' i Jôsoa avy eo ny famadihana vaovao nataon' i Israely. Niampanga mpanjaka sasany ho nampiala ny vahoaka tamin' Andriamaniny izy (toko faha-5). Resahiny koa ny fahatongavan' ny mpanjaka iray sy ireo zanany lahy izay hitsara an' i Israely (toko faha-6 sy faha-7). Ny vokatr' izany dia ny fandravana amin' ny ampahany ny Tempoly, sy ny fanenjehana ny mpino (toko faha-8). Mametraka fanontaniana momba ny fandikana heviny sy ny filaharam-potoana ireo zava-nitranga voalaza ireo ilay boky. Ao amin' ny toko faha-9 i Mosesy dia mitantara ny Levita iray antsoina hoe Takso sy ny zanany 7 lahy, izay nisafidy ny ho faty toy izay hanaraka ireo mpamadika ireo. Ny toko faha-10 dia manolotra fihirana mampiseho ny andro farany ho an' i Israely.

Mifarana amin' ny fifanakalozan-kevitra eo amin' i Mosesy sy Jôsoa ilay boky. I Jôsoa dia maneho ny tahotra ao aminy manoloana ny faminanian' ny mpaminany (toko faha-11). Nampahery azy anefa i Mosesy, ao amin' ny toko farany, ka nanome toky azy fa hotehirizin' Andriamanitra ny vahoaka, sady nampahatsiahy azy ny teny fikasan' ny Fanekem-pihavanana i Mosesy.

Jereo koa

hanova

Boky lazana fa nosoratan' i Mosesy

Lohahevitra hafa