Pseodepigrafa (literatiora)

Ny pseodepigrafa dia lahatsoratra izay lazaina fa nosoratan' ny olona iray voatonona anarana nefa tsy nanoratra azy akory. Avy amin' ny teny grika hoe ψευδής / pseudḗs, "sandoka", sy hoe ἐπιγραφή / epigraphḗ, "soratra voasokitra" na "anarana" ny teny nogasina hoe pseodepigrafa.

Amin' ny ankapobeny dia olona malaza ao amin' ny tantara no lazaina fa nanoratra ny asasoratra pseodepigrafa, ka fahita izany na teo amin' ny lahatsoratra ivelan' ny fivavahana na teo amin' ny literatioram-pivavahana toy ny boky maro ao amin' ny Baiboly.

Nandritra ny Andro Taloha dia izany ny fanaon' ny mpanoratra maro nefa tsy tena fantatra ny antony. Tamin' ny vanimpotoana nielezan' ny kolontsaina grika, teo amin' ny tontolon' ny fivavahan' ny jiosy sy kristiana, dia maro ny lahatsoratra lazaina fa nosoratan' i Henôka (na Enôka), i Noa (na Nôe), i Mosesy (na Môizy), i Sôlômôna (na Salômôna), i Baroka, sns.

Maro ny mpivarotra ratsy saina izay nivarotra boky nosoratany na nangoniny izay lazainy fa nosoratan' ny olona malaza sahala amin' i Aristôty na i Platôna.

Maro ny boky ao amin' ny Testamenta Vaovaon' ny Kristiana izay heverin' ny mpikaroka tantara fa pseodepigrafa, ka isan' izany ireo epistily nosoratan' i Paoly, ny Evanjely araka an' i Matio ary ny Evanjely araka an' i Joany.

Jereo koa hanova