Ny kristolojia dia taranja ao amin'ny teolojia dogmatika kristiana izay mianatra sy mandinika ny amin'ny persona sy ny fampianarana ary ny asan'i Jesosy amin'ny maha Kristy azy, indrindra ny amin'ny natioran'i Jesosy sy ny fifandraisany amin'Andriamanitra: i Jesosy ve zanak'Andriamanitra, zanaka natsangany, olombelona tsy misy fangarony, sa Andriamanitra tsy misy fangarony ? Izany fandinihana ao amin'io taranja io izany dia miainga avy amin'ny anaram-boninahitra omena an'i Jesosy ao amin'ny Testamenta Vaovao, toy ny hoe Kristy, Tompo, Zanak'Andriamanitra, Mesia, sady mandinika koa ny amin'ny maha-izy-azy an'i Kristy sy ny hevitry ny anaram-boninahitra hoe Kristy.

Jereo koa:Hanova