Fokon' i Manase

(tonga teto avy amin'ny Fokon'i Manase)

Ny fokon' i Manase dia vakiny iray amin' ny fokon' i Jôsefa ka ny faharoa dia ny fokon' i Efraima. Isan' ny fokon' i Israely izy. Matetika ao amin' ny Baiboly dia isaina ho foko iray manokana ny fokon' i Manase ka asolo ny an' i Jôsefa. Toy izany koa ny fokon' i Efraima.

Sarintanin'ny foko 12n'i Israely

I Manase hanova

I Manase (hebreo: מְנַשֶּׁה / Mənaššé) dia lahimatoan' i Jôsefa sy ny vadiny Asnata. I Asriela (Nomery 26.31) sy i Makira (Nomery 26.29) no anaran' ny zanany lahy.

Anjara tanin' ny fokon' i Manase hanova

Indraindray ny Baiboly dia miresaka ny amin' ny antsasa-pokon' i Manase miaraka amin' ny fokon' i Robena sy ny fokon' i Gada, satria ireo foko roa sy sasany ireo dia nandray anjara tamin' ny fakana ny tany Kanaana ka nipetraka teny ampita atsinanan' i Jordana fa ny fokon' i Israely sisa rehetra kosa, isan' izany ny antsasany faharoa amin' ny fokon' i Manase, dia napetrak' i Jôsoa (na Jôsoe) teo amin' ny Tanin' i Israely.

Fandraisana anjara tamin' ny fakana ny tany hanova

Izao no voasoratra ao amin' ny Boky voalohan' ny Tantara: "Ny taranak' i Robena sy ny Gadita ary ny antsasaky ny firenen' i Manase, izay isan' ny lehilahy mahery, ka lehilahy mahatana ampinga sy sabatra ary mahahenjana tsipìka sady zatra ny miady, dia enim-polo amby fiton-jato amby efatra arivo sy efatra alina no isan' ny azo nalefa hanafika".(1Tant. 5.18).

Olona isan' ny fokon' i Manase hanova

I Gideona (na Gedeona) dia lazaina ao amin' ny Baiboly fa isan' ny fokon' i Manase.

Anisan' ireo fokon' i Israely nanjavona hanova

Isan' ny Fanjakan' i Samaria ny fokon' i Manase tamin' ny fisarahan' ny Fanjakan' i Israely ho fanjakana roa. Tamin' ny nandravan' ny Asiriana io fanjakana io dia natao sesitany niaraka amin' ny foko sivy hafa tany Asiria ny vahoaka tao amin' ny fokon' i Manase ka lazaina fa isan' ireo foko very izy. Ireo Samaritana amin' izao fotoana izao dia milaza fa taranak' i Efraima sy Manase.

Jereo koa: hanova