Fokon'i Manase

Ny fokon'i Manase dia vakiny iray amin'ny fokon'i Josefa ka ny faharoa dia ny fokon'i Efraima. Isan'ny fokon'i Israely izy. Matetika ao amin'ny Baiboly dia isaina ho foko iray manokana ny fokon'i Manase ka asolo ny an'i Josefa. Toy izany koa ny fokon'i Efraima.

Sarintanin'ny foko 12n'i Israely

I ManaseModifier

I Manase (hebreo: מְנַשֶּׁה / Mənaššé) dia lahimatoan'i Josefa sy ny vadiny Asnata. I Asriela (Nomery 26.31) sy i Makira (Nomery 26.29) no anaran'ny zanany lahy.

Anjara tanin'ny fokoni'i ManaseModifier

Indraindray ny Baiboly dia miresaka ny amin'ny antsasa-pokon'i Manase miaraka amin'ny fokon'i Robena sy ny fokon'i Gada, satria ireo foko roa sy sasany ireo dia nandray anjara tamin'ny fakana ny tany Kanaana ka nipetraka teny ampita atsinanan'i Jordana fa ny fokon'i Israely sisa rehetra kosa, isan'izany ny antsasany faharoa amin'ny fokon'i Manase, dia napetrak'i Josoa (na Jôsoe) teo amin'ny Tanin'i Israely.

Fandraisana anjara tamin'ny fakana ny tanyModifier

Izao no voasoratra ao amin'ny Boky voalohan'ny Tantara: "Ny taranak'i Robena sy ny Gadita ary ny antsasaky ny firenen'i Manase, izay isan'ny lehilahy mahery, ka lehilahy mahatana ampinga sy sabatra ary mahahenjana tsipìka sady zatra ny miady, dia enim-polo amby fiton-jato amby efatra arivo sy efatra alina no isan'ny azo nalefa hanafika".(1Tant. 5.18)

Olona isan'ny fokon'i ManaseModifier

I Gideona (na Gedeona) dia lazaina ao amin'ny Baiboly fa isan'ny fokon'i Manase.

Anisan'ireo fokon'i Israely nanjavonaModifier

Isan'ny Fanjakan'i Samaria ny fokon'i Manase tamin'ny fisarahan'ny Fanjakan'i Israely ho fanjakana roa. Tamin'ny nandravan'ny Asiriana io fanjakana io dia natao sesitany niaraka amin'ny foko sivy hafa tany Asiria ny vahoaka tao amin'ny fokon'i Manase ka lazaina fa isan'ireo foko very izy. Ireo Samaritana amin'izao fotoana izao dia milaza fa taranak'i Efraima sy Manase.

Jereo koa:Modifier