Fokom-pirenen' i Jôsefa

Ny fokom-pirenen' i Jôsefa dia iray amin' ny fokom-pirenen' i Israely. Nizara ho fokom-pirenena roa izy dia ny fokom-pirenen' i Efraima sy ny fokom-pirenen' i Manase.

Sarintanin' ny fokom-pirenena 12n' i Israely

I Jôsefa

hanova

I Jôsefa (hebreo: יוֹסֵף‬ / Iosef) dia zanak' i Jakôba sy i Rahely izy. Namidin' ny rahalahiny izay nialona azy izy ka lasa andevo, nefa lasa manam-pahefana tany Egipta taty aoriana. Nantsoiny honina any Egipta ny fianakaviany. Taorian' ny nahafatesany sy nahafatesan' ilay Farao natoky azy no nanombohan' ny fanandevozan' ny Egiptiana ny Zanak' i Israely. I Manase sy i Efraima no zanany lahy izay samy nana ny maha izy azy satria nanana fokom-pirenena manokana avy.

fokom-pirenen' i Efraima

hanova

Anisan' ny Fanjakan' i Samaria ny fokom-pirenen' i Efraima tamin' ny fisarahan' ny Zanak' i Israely ho fanjakana roa. Tamin' ny ady nifanaovan' ny fokom-pirenen' i Efraima tamin' ny sisa amin' ny fokom-pirenen' i Israely dia ampy hahafantarana ny Efraimita ny tsy fahaizany manonona ny hoe shibboleth izay tononiny hoe sibbolet.

fokom-pirenen' i Manase

hanova

Ny fokom-pirenen' i Manase dia vakiny iray amin' ny fokom-pirenen' i Jôsefa. Indraindray ny Baiboly dia miresaka ny amin' ny antsasa-pokon' i Manase miaraka amin' ny fokom-pirenen' i Robena sy ny fokom-pirenen' i Gada, satria ireo foko roa sy sasany ireo dia nandray anjara tamin' ny fakana ny tany Kanaana ka nipetraka teny ampita atsinanan' i Jordana fa ny fokom-pirenen' i Israely sisa rehetra kosa, anisan' izany ny antsasany faharoa amin' ny fokom-pirenen' i Manase, dia napetrak' i Jôsoa (na Jôsoe) teo amin' ny Tanin' i Israely.

Ny fokom-pirenen' i Jôsefa dia a,isan' ny fokom-pirenena folo very taorian' ny faharavan' ny Fanjakan' i Samaria.

Jereo koa

hanova