Fokom-pirenen' i Asera

Ny fokom-pirenen' i Asera dia iray amin' ny fokom-pirenena roa ambin' ny folon' i Israely. Nomen' i Jôsoa (na Jôsoe) azy ny faritra andrefana sy amorontsirak' i Galilea. Anisan' ny fokom-pirenena niaraka tamin' ny Fanjakan' i Samaria ny fokom-pirenen' i Asera. Tamin' ny nandravan' ny Asiriana ny Fanjakan' i Samaria sy nanaovana sesitany ny mponina tao dia tsy fantatra intsony izay nanjo ny fokom-pirenen' i Asera ka lazaina fa anisan' ny fokom-pirenen' i Israely folo nanjavona izy.

Sarintanin'ny foko 12n'i Israely

I Asera

hanova

I Asera (hebreo: אָשֵׁר / ʾAsher) dia zanaka fahavalon' i Jakôba. I Zilpa no anaran-dreniny izay mpanompovavin' i Lea vadin' i Jakôba. Indreto ny zanaka lahiny: Imna, Isva, Isvy ary Beria. I Sera no zanany vavy (Genesisy 46:17).

Anjara tanin' ny fokom-pirenen' i Asera

hanova

Araka ny Baiboly

hanova

Araka ny Bokin' i Jôsoa (na Jôsoe) dia nomen' i Jôsoa (na Jôsoe) ny fokom-pirenen' i Asera ny faritra andrefana sy amorontsirak' i Galilea (Jôs. 19.24-31). Araka ny Baiboly dia tany mamokatra ny tany nisy ny fokom-pirenen' i Asera ary nalaza amin' ny famokarany menaka ôliva[1]. Ny Tsodranon' i Mosesy dia naminany izany fitsinjarana ny tany izany (Deoterônômia 33.24-25) na dia mihevitra ireo manam-pahaizana fa zavatra nosoratana taty aoriana izany[2].

Araka ny mpanao tsikera

hanova

Tsy dia mazava loatra ny tena sisin-tanin' i Asera raha ny Torah no dinihina satria mety tsy nanana tany fantatra ny fokom-pirenen' i Asera[1]. Na dia nisy ny fifandraisana ara-barotra tamin' i Foinikia (Fenisia) nandritra ny tantara aza i Asera dia hoatra ny tsy nisy fifandraisana tamin' ny fokom-pirenen' i Israely hafa loatra. Tsapa koa fa tsy dia voalaza ho nandray anjara tamin' ny ady nifanaovan' ny Kananita (na Kananeana) tamin' ny fokom-pirenena hafa ny fokom-pirenen' i Asera nandritra ny ady nifanaovan' i Baraka sy i Sisera izay tantarain' ny Baiboly[1]. Ny mpanao famakafakana dia manatsoaka hevitra fa mety tsy nahita toerana teo amin' ny fitondrana pôlitika tao Israely ny fokom-pirenen' i Asera[1].

Anisan' ny fokom-pirenen' i Israely nanjavona

hanova

Anisan' ny fokom-pirenena niaraka tamin' ny Fanjakan' i Samaria ny fokom-pirenen' i Asera. Tamin' ny nandravan' ny Asiriana ny Fanjakan' i Samaria sy nanaovana sesitany ny mponina tao dia tsy fantatra intsony izay nanjo ny fokom-pirenen' i Asera ka izany no ilazana fa anisan' ny fokom-pirenen' i Israely folo nanjavona izy. Ao amin' ny Testamenta Vaovao dia lazaina fa anisan' ny fokom-pirenen' i Asera i Ana mpaminanivavy sy i Fanoela rainy (Lioka 2:36).

Jereo koa

hanova

Loharano sy fanamarihana

hanova
  1. 1,0 1,1 1,2 et 1,3 Singer, Isidore; et al., eds. (1901–1906). The Jewish Encyclopedia. New York: Funk & Wagnalls.
  2. Peake's Commentary on the Bible