Sarintanin'ny foko 12n'i Israely

Ny fokon'i Asera dia iray amin'ireo foko roa ambin'ny folon'i Israely. Isan'ireo foko lazaina hoe very ny fokon'i Asera.

I AseraHanova

I Asera (hebreo: אָשֵׁר / ʾAsher) dia zanaka fahavalon'i Jakoba. I Zilpa no anaran-dreniny izay mpanompovavin'i Lea vadin'i Jakoba. Ireto ny zanaka lahiny: Imna, Isva, Isvy ary Beria. I Sera no zanany vavy (Genesisy 46.17).

Anjara tanin'ny fokon'i AseraHanova

Araka ny BaibolyHanova

Araka ny Bokin'i Josoa (na Jôsoe) dia nomen'i Josoa (na Jôsoe) ny fokon'i Asera ny faritra andrefana sy amorontsirak'i Galilea (Jos. 19.24-31). Araka ny Baiboly dia tany mamokatra ny tany nisy ny fokon'i Asera ary nalaza amin'ny famokarany menaka oliva[1]. Ny Tsodranon'i Mosesy dia naminany izany fitsinjarana ny tany izany (Deoteronomia 33.24-25) na dia mihevitra ireo manam-pahaizana fa zavatra nosoratana taty aoriana izany[2].

Araka ny mpanao tsikeraHanova

Tsy dia mazava loatra ny tena sisin-tanin'i Asera raha ny Torah no dinihina satria mety tsy nanana tany fantatra ny fokon'i Asera[1]. Na dia nisy ny fifandraisana ara-barotra tamin'i Foinikia (Fenisia) nandritra ny tantara aza i Asera dia hoatra ny tsy nisy fifandraisana tamin'ireo fokon'i Israely hafa loatra. Tsapa koa fa tsy dia voalaza ho nandray anjara tamin'ny ady nifanaovan"ny Kananita (na Kananeana) tamin'ireo foko hafa ny fokon'i Asera nandritra ny ady nifanaovan'i Baraka sy i Sisera izay tantarain'ny Baiboly[1]. Ireo mpanao tsikera dia manatsoaka hevitra fa mety tsy nahita toerana teo amin'ny fitondrana politika tao Israely ny fokon'i Asera[1].

Anisan'ireo fokon'i Israely nanjavonaHanova

Isan'ireo foko niaraka tamin'ny Fanjakan'i Samaria ny fokon'i Asera. Tamin'ny nandravan'ny Asiriana ny Fanjakan'i Samaria sy nanaovana sesitany ny mponina tao dia tsy fantatra intsony izay nanjo ny fokon'i Asera ka izany no ilazana fa isan'ireo fokon'i Israely folo nanjavona izy. Ao amin'ny Testamenta Vaovao dia lazaina fa isan'ny fokon'i Asera i Ana mpaminanivavy sy i Fanoela rainy (Lioka 2.36).

Jereo koa:Hanova

Loharano sy fanamarihanaHanova

  1. 1,0 1,1 1,2 et 1,3 Singer, Isidore; et al., eds. (1901–1906). The Jewish Encyclopedia. New York: Funk & Wagnalls.
  2. Peake's Commentary on the Bible