Fokom-pirenen' i Manase

(tonga teto avy amin'ny Fokon' i Manase)

Ny fokom-pirenen' i Manase dia vakiny iray amin' ny fokom-pirenen' i Jôsefa ka ny faharoa dia ny fokom-pirenen' i Efraima. Anisan' ny fokom-pirenen' i Israely izy. Matetika ao amin' ny Baiboly dia isaina ho fokom-pirenena iray manokana ny fokom-pirenen' i Manase ka asolo ny an' i Jôsefa. Toy izany koa ny fokom-pirenen' i Efraima.

Sarintanin'ny foko 12n'i Israely

I Manase

hanova

I Manase (hebreo: מְנַשֶּׁה / Mənaššé) dia lahimatoan' i Jôsefa sy ny vadiny Asnata. I Asriela (Nomery 26:31) sy i Makira (Nomery 26:29) no zanany lahy.

Anjara tanin' ny fokom-pirenen' i Manase

hanova

Indraindray ny Baiboly dia miresaka ny amin' ny antsasa-pokon' i Manase miaraka amin' ny fokom-pirenen' i Robena sy ny fokom-pirenen' i Gada, satria ireo foko roa sy sasany ireo dia nandray anjara tamin' ny fakana ny tany Kanaana ka nipetraka teny ampita atsinanan' i Jordana, fa ny fokom-pirenen' i Israely sisa rehetra kosa, anisan' izany ny antsasany faharoa amin' ny fokom-pirenen' i Manase, dia napetrak' i Jôsoa (na Jôsoe) teo amin' ny Tanin' i Israely.

Fandraisana anjara tamin' ny fakana ny tany

hanova

Izao no voasoratra ao amin' ny Boky voalohan' ny Tantara:

"Ny taranak' i Robena sy ny Gadita ary ny antsasaky ny firenen' i Manase, izay isan' ny lehilahy mahery, ka lehilahy mahatana ampinga sy sabatra ary mahahenjana tsipìka sady zatra ny miady, dia enim-polo amby fiton-jato amby efatra arivo sy efatra alina no isan' ny azo nalefa hanafika".(1Tant. 5.18).

Olona anisan' ny fokom-pirenen' i Manase

hanova

I Gideôna (na Gedeôna) dia lazaina ao amin' ny Baiboly fa anisan' ny fokom-pirenen' i Manase.

Anisan' ny fokom-pirenen' i Israely nanjavona

hanova

Anisan' ny Fanjakan' i Samaria ny fokom-pirenen' i Manase tamin' ny fisarahan' ny Fanjakan' i Israely ho fanjakana roa. Tamin' ny nandravan' ny Asiriana io fanjakana io dia natao sesitany niaraka amin' ny fokom-pirenena sivy hafa tany Asiria ny vahoaka tao amin' ny fokom-pirenen' i Manase ka lazaina fa anisan' ny fokom-pirenena very izy. Ny Samaritana amin' izao fotoana izao dia milaza fa taranak' i Efraima sy i Manase.

Jereo koa

hanova