Fanambaràna mitohy

Ny fanambaràna mitohy dia fanambaràn-tenan'Andriamanitra amin'ny olombelona izay tsy nitsahatra tamin'ny fotoana lasa fa mitohy mandraka ankehitriny.

Ao amin'ny kristianismaHanova

Ao amin'ny kristianisma dia hita indrindra izany ao amin'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny Olomasin'ny Andro Farany, ao amin'ny Fiangonan'ny Sakaiza (Quakers) ary ny pentekotisma sy kristianisma karismatika, na dia hita koa aza izany amin'ny antokom-pinoana hafa.

Ao amin'ny taoismaHanova

Ny fanambaràna mitohy koa dia endriky ny fombam-pivavahana ao amin'ny taoisma.

Ao amin'ny finoana bahayHanova

Ao amin'ny finoana bahay dia fampianarana lehibe ny atao hoe fanambaràna miandalana izay miseho amin'ny fotoana mifanelanelana lavitra.

Jereo koaHanova