Ny nofy dia fifanarakarahana sary, hevitra, fihetseham-po ary fandrenesana, izay matetika mitranga mandritra ny toriamaso, tsy araka ny sitrapon' ny mpanonofy. Manonofy mandritra ny adiny roa eo ho eo ny olombelona isan' alina, ary ny nofy tsirairay dia maharitra 5 hatramin' ny 20 mn. Ny fahitana sary dia miseho saika amin' ny nofy rehetra, ny fandrenesana feo amin' ny 40 % hatramin' ny 50 % ary ny fitsapana (hafanana, hatsiaka, farokoroko, falama, sns) sy fandrenesana tsiro sy fofona dia amin' ny taha ambany dia ambany. Mateti-pitranga ny fihetseham-po mahery vaika, ka amin' ny ankapobeny dia fihetseham-po tokana toy ny tahotra, ny hatezerana, ny hafaliana no miseho fa tsy fihetseham-po miovaova, tsy toy ny amin' ny fotoana ahatsirovana. Ny ankamaroan' ny nofy dia miendrika tantara tapatapaka mifampidimpiditra, izay ahitana zavatra voatahirin' ny fahatsiarovana, ka miovaova ny sehatra isehoana amin' izany. Nandritra ny tantaran' ny olombelona sy ny sivilizasiôna isan-karazany, ny nofy dia natao fitaovana hialana amin' ny fifehezan' ny fotoana sy ny erana mahazatra, mba hidirana any ivelan' ny tontolo, hihaonana amin' ny razana, amin-janahary, na atao fitaovana anasitranana, amantaran-javatra ary ahazoana fanambaràna.

Ny nofin' ilay ionoka, sary nataon' i Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ.

Jereo koa

hanova