Histôrisisma (kristianisma)

Ny histôrisisma, ao amin' ny eskatôlôjia kristiana, dia fomba fiasa amin' ny fivoasana ny faminaniana ao amin' ny Baiboly izay mampifandray ny sary (simbôly) amin' ny olona na firenena na zava-nitranga tokoa teo amin' ny Tantara. Ny lahatsoratra mahaliana voalohany ny mpomba ity fomba fiasa ity dia ireo ao amin' ny literatiora apôkaliptika, toy ny Bokin' i Daniela sy ny Apôkalipsin' i Joany. Amin' izy ireo, ny faminanian' i Daniela dia tanteraka ao amin' ny tantara, ka hatrany amin' ny lasa izany ka mamakivaky ny ankehitriny ary mankany amin' ny hoavy. Antsoina indraindray hoe "fomba fijery ara-tantara mitohy" izany. Ny mpanao fivoasana koa dia mampihatra ny fomba fiasa ara-tantara amin' ny tantara tranain' ny Jiosy, amin' ny Empira Rômana, amin' ny Silamo, amin' ny fitondran' ny Papa, amin' izao vanimpotoana ankehitriny izao, ary amin' ny fahataperan' ny fotoana.

Ny fampiharanba ny fomba fiasa histôrisista dia nanomboka tamin' ny Daniela toko faha-2 ka nahazo miandalana ireo faminaniana ao amin' io boky io (toko faha-7 sy faha-8 ary faha-11), ka nahatonga ny fivoasana ny faminanian' i Daniela ho tena samy hafa amin' ny preterisma sy ny fotorisma.

Jereo koa

hanova

Fomba fiasa sy foto-pampianarana momba ny faminaniana