Idealisma (eskatôlôjia kristiana)

Ny idealisma, ao amin' ny eskatôlôjia kristiana, dia fomba fivoasana ny Bokin' ny Apôkalipsy na Fanambaràna izay ilazana fa sary fanoharana fotsiny ireo sary lazaina ao amin' io boky io, afa-tsy lohahevitra sasany toy ny fiavian' i Kristy fanindroany sy ny fitsarana farany. Atao hoe "fivoasana ara-panahy" na "fivoasana alegôrika" koa io fomba famakafakana io.

Jereo koa

hanova

Fomba fiasa sy foto-pampianarana momba ny faminaniana