Ny tromba dia fanahy na avelon'ny mpanjaka na ny taranany, na avelon'olona nanan-daza teo amin'ny mpiara-belona taminy fahizay ka mitoetra miaraka aminy.