Ny avelo, araka ny finoan-drazana malagasy, dia dia karazana fanahy ambanimbany tsy dia maharitra ela Ioatra aorian' ny fahafatesana, izay azo heverina ho fototry ny hery mahavelona fotsiny ny olombelona na ny biby.

Jereo koa

hanova