Ny rameva na angamenavava na angamia dia karazam-biby mandinika (mamadika hota) avy any Azia, misy trafony roa, izay ataon' ny olona fitaingina, sady fihinan-kena sy manome ronono koa.

Rameva
(Émile Rouergue, 1855).

Jereo koa

hanova